Zvon de e-guvernare prin județ. Powered by CJ Dolj

prefectura cj dolj 1 Zvon de e guvernare prin județ. Powered by CJ Dolj poze

Administrația județeană se pregătește să investească 5, 3 milioane de RON, parte din ei atrași din fondurile structurale, pentru implementarea unui sistem de e-guvernare în județ.

CJ Dolj a demarat licitația pentru „achiziția infrastructurii hardware si software necesare pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare si implementare a Sistemului Informatic de Gestiune a Activitatii Primariilor (analiza cerintelor, proiectare, implementare, testare sistem informatic, inclusiv portal web, precum si instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si a celui care va asigura mentenanta
sistemului informatic integrat dezvoltat), proiect de care ar urma să beneficieze atât consiliul județean, cât și autoritățile locale din Ostroveni, Calarasi,Cârcea,Unirea,Maglavit, Dabuleni,Poiana Mare,Malu Mare, Bîrca,Calafat,Mârsani,Vîrvoru de Jos,Bechet,Calopar și Ciupercenii Noi.

Procedura de achiziție publică ar urma să fie finalizată, potrivit anunțului CJ Dolj, la începutul lunii septembrie a acestui an, contractul având un termen de execuție de 9 luni calendaristice.

Iată care sunt obiectivele investiției puse la cale de CJ Dolj, așa cum sunt precizate în caietul de sarcini întocmit de administrația județeană:

„Obiectivul general al proiectului IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE E-ADMINISTRAŢIE LA NIVELUL CJ DOLJ ŞI A UNOR UAT-URI DIN JUDEŢUL DOLJ constă în creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor oferite de administraţia locală cetăţenilor şi mediului de afaceri prin eficientizarea activităţii de înregistrare şi gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate activităţii operative a primăriilor, pentru a sprijini competitivitatea economică şi a promova interacţiunea între sectorul public şi mediul de afaceri/cetăţeni prin punerea la dispoziţie a serviciilor administrative folosind mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică.

Acest sistem are ca ţinte:

–          creşterea calităţii serviciilor oferite de administraţia publica locală prin realizarea gestiunii informatizate a Registrului Agricol;

–          utilizarea fluxurilor de lucru şi a documentelor asociate activităţii operative a UAT-urilor utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

–          asigurarea suportului pentru luarea deciziilor în administraţia publică locală prin implementarea acestui sistem informatic;

–          creşterea accesului utilizatorilor la serviciile electronice moderne prin crearea posibilităţii de a interacţiona online cu administraţia publică;

–          constituirea şi utilizarea unor informatii comune, unic determinate, de catre toate UAT-urile partenere in proiect (nomenclatoare, baze de date proprii şi bănci de date publice);

–          optimizarea vitezei de acces la informaţii şi transferul rapid al informaţiilor între utilizatori;

–          asigurarea securităţii datelor şi a accesului la informaţiei pe paliere de competenţănţă;

–          creşterea abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei de către beneficiarii sistemului, utilizând cunoştinţe specifice dobândite în urma activităţilor de training;

–          punerea la dispoziţia autorităţilor publice locale a metodologiei şi infrastructurii TIC în vederea asigurării transparenţei decizionale conform legii nr 52/2003, a legii nr. 544/2001 şi a bunelor practici europene specifice conceptului e-Guvernare.

Prin dezvoltarea proiectului IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE E-ADMINISTRAŢIE LA NIVELUL CJ DOLJ ŞI A UNOR UAT-URI DIN JUDEŢUL DOLJ se vor atinge alte doua scopuri, respectiv:

 • furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţia publică

şi

 • eficientizarea activităţilor interne în instituţiile administraţiei publice.

Obiectivele vor fi atinse prin informatizarea procedurilor administrative corelate cu introducerea de metode electronice de gestionare şi management a documentelor.

Proiectul IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE E-ADMINISTRATIE LA NIVELUL CJ DOLJ SI A UNOR UAT-URI DIN JUDETUL DOLJ, prin funcţionalităţile care vor fi realizate se vor dezvolta mai multe niveluri de servicii catre cetateni, respectiv:

 • postare informaţii online
 • tranzacţii electronice referitoare la efectuarea de plaţi
 • livrarea automată catre cetăţeni a unor servicii fara ca aceştia să solicite în mod expres acest lucru.

Obiectivele specifice:

 1. Creşterea accesului utilizatorilor la serviciile electronice moderne prin crearea posibilităţii de a interacţiona online cu administraţia publică, dar şi de a fi informaţi cu privire la ultimele noutăţi de interes public;
 2. Sporirea gradului de transparenţă a procesului de înregistrare şi gestionare a informaţiilor necesare pentru Registrul Agricol şi activitatea operativă a primăriilor;
 3. Îmbunătăţirea timpului de procesare a documentelor aferente Registrului Agricol şi activităţii operative a primăriilor;
 4. Obţinerea de economii în procesul de procesare şi stocare a înregistrărilor la nivelul administraţiei locale;
 5. Eficientizarea fluxului de informaţii interne ale primăriilor şi în relaţiile cu alte instituţii;
 6. Reducerea timpului alocat completării, depunerii de formulare, dar şi obţinerea informaţiilor de interes public în timp real, prin interacţiuni bi-direcţionale (cetăţean – administraţie publică, administraţie publică – cetăţean);
 7. Creşterea abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei de către beneficiarii sistemului SIGAP (Sistem informatic de gestiune a activităţii primăriilor), utilizând cunoştinţe specifice dobândite în urma activităţilor de training.

Registrul agricol are ca obiect de referinţă gospodăria sau exploataţia agricolă. Sistemul informatic trebuie să permită fiecărui UAT partener urmărirea tuturor activităţilor specifice şi să integreze date financiar-contabile, bugetare, privind resursele umane, taxele şi impozitele locale, cat şi informaţii despre evaluarea  proiectelor”.