ZMC Craiova: Şedinţă pentru Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane

Luni, 26.08.2013, a avut loc şedinţa Cosiliului de Administraţie a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova”, la care au participat toţi membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară.
Primarii comunelor membre ale Zonei Metropolitane Craiova au fost informaţi in legatură cu stadiul de realizare a Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Craiova (noul Plan Integrat de Dezvoltare Urbană 2014-2020) care va fundamenta proiectele cu finanţare europeană pentru toate cele 19 localitaţi in noua perioadă de finanţare. Zona Metropolitană Craiova este sprijinită in elaborarea strategiei de Biroul Coordonare Poli de Creştere al ADR Sud-Vest Oltenia prin contractarea diverselor studii şi expertize care vor susţine elaborarea strategiei de dezvoltare.
Un alt punct aflat pe ordinea de zi a fost elaborarea unui studiu privind amenajarea teritorială a Zonei Metropolitane Craiova, un instrument foarte util in fundamentarea noilor planuri urbanistice generale.
Tot in cadrul sedinţei a mai fost prezentată structura noilor programe operaţionale propuse pentru perioada 2014-2020, precum şi a autoritaţilor de management. Participanţii au fost informaţi şi despre stadiul proiectului privind schimbul de experientă cu trei Zone Metropolitane din Uniunea Europeană.
De asemenea membrilor Asociaţiei le-au fost prezentate informaţi cu privire la participarea reprezentanţilor Zonei Metropolitane Craiova in cadrul Comitetului Consultativ Regional privind Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Vest Oltenia şi in grupurile de lucru organizate de ADR, activitate prin care a fost promovat portofoliu de proiecte al localitaţilor componente ale Zonei Metropolitane pentru noua perioadă de finanţare 2014-2020 .