Zgonea: Camera Deputaţilor şi Reprezentanţa UNICEF – un parteneriat în beneficiul copiilor

Zgonea 20 mai III Zgonea: Camera Deputaţilor şi Reprezentanţa UNICEF – un parteneriat în beneficiul copiilor poze

Bucureşti, 20 mai 2013. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a semnat, alături de Reprezentantul UNICEF în România, Sandie Blanchet, Parteneriatul privind colaborarea dintre cele două instituţii în beneficiul copiilor din România, cu focus asupra celor mai vulnerabili dintre aceștia.
Parteneriatul se bazează pe viziunea comună: toţi copiii şi, în special, copiii vulnerabili se vor bucura de drepturile lor, vor crește într-un mediu familial, protejați împotriva violenței, a neglijării și a separării de familie, vor beneficia de educație de calitate; toți copiii vor fi protejați împotriva discriminării și excluziunii din cauza genului, etniei sau a stării de sănătate; toți adolescenții își vor putea atinge potențialul astfel încât să devină cetățeni independenți și activi.
„Parteneriatul pe care l-am încheiat astăzi între Camera Deputaţilor şi UNICEF va duce la o promovare şi o susţinere mai bună a drepturilor copiilor din România, în special a celor mai dezavantajaţi dintre aceştia. Investiţia în copii e unul dintre cele mai importante lucruri pe care un stat responsabil trebuie să le facă. Îmi doresc ca prin astfel de iniţiative să le deschidem copiilor vulnerabili calea spre un viitor mai bun şi spre noi oportunităţi în viaţă, pentru că doar aşa şi România va fi o ţară puternică” , a declarat Valeriu Zgonea, Preşedintele Camerei Deputaţilor.
În cadrul parteneriatului, Camera Deputaţilor şi Reprezentanţa UNICEF în România se angajează să sprijine respectarea, implementarea și monitorizarea drepturilor copilului în România, promovarea lor în regiune şi în întreaga lume, inclusiv prin organizarea de evenimente naţionale şi internaţionale. De asemenea, în domeniile de interes comun, Camera Deputaţilor şi UNICEF se vor informa reciproc şi se vor consulta cu privire la progresele făcute în implementarea drepturilor copilului.
„Semnarea primului parteneriat între Camera Deputaților și UNICEF reprezintă o recunoaștere a rolului deosebit de important pe care îl are Parlamentul în promovarea și protejarea drepturilor copilului. Pentru ca toți copiii să se bucure de drepturile lor și, în mod special, cei mai vulnerabili, din familii sărace, din zone urbane și rurale sărace și din comunitățile rome, este nevoie de politici publice pe termen lung și de un cadru legal ce ține cont de Convenția privind Drepturile Copilului. Vom crea “Echipa pentru copii” care va dezvolta astfel de politici și legi în beneficiul copiilor în următorii patru ani, va monitoriza implementarea lor și va oferi recomandări pentru îmbunătățirea situației copiilor din România”, a subliniat Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România.
O subcomisie va fi creată în cadrul Camerei Deputaților pentru promovarea drepturilor copilului, cu scopul de a garanta faptul că noile propuneri legislative şi cadrul legal respectă Convenţia privind Drepturile Copilului şi sunt în beneficiul superior al copilului.
În plus, Camera Deputaţilor va susţine iniţiativele UNICEF în favoarea copiilor şi mobilizarea resurselor pentru drepturile copilului, inclusiv prin organizarea de întâlniri, conferinţe şi evenimente sub Înaltul Patronaj al Camerei Deputaţilor.