Workshop-ul regional Practica profesională a studenților în domeniul socio-uman – o oportunitate pe piața forței de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia

 

 

 

 

Workshop-ul regional Practica profesională a studenților în domeniul socio-uman – o oportunitate pe piața forței de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia ( cod contract: POSDRU/161/2.1/G/139411)

 

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale vă invită joi, 4 iunie 2015, la Sala Aula Magna (Sediul Facultății de Drept și Științe Sociale), începând cu orele 12.00 la Workshop-ul regional Practica profesională a studenților în domeniul socio-uman – o oportunitate pe piața forței de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Workshop-ul este organizat în cadrul Activității A 4.4. din planul de activități al proiectului “Program de orientare, consiliere profesională şi pregătire la locul de muncă pentru studenţii din domeniul socio-uman din regiunea Sud-Vest Oltenia”, Nr. de identificare: POSDRU/161/2.1/G/139411. Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”. Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. La workshop participă reprezentanți ai studenților și ai pieței muncii din domeniul socio-uman de la nivel local și regional.

Proiectul este implementat de către Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dolj. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a 700 de studenţi de la 5 specializări din domeniul socio-uman (ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice, istorie şi relaţii internaţionale), prin creşterea abilităţilor practice şi îmbunătăţirea serviciilor  de orientare şi consiliere profesională.

Proiectul îşi propune să sprijine cei 700 de studenţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin oferirea serviciilor de consiliere şi a stagiilor de practică tutorizată. Activităţile practice se vor desfăşura în principal în cadrul instituţiilor publice aflate în coordonarea Consiliului Judeţean Dolj, care va oferi şi resursa umană în acest sens, dar şi în alte centre de practică specifice domeniului.

Valoarea totală a proiectului este de 1.535.187,17 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.519.875,31 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 

 

Persoană de contact:

Prof. univ. dr. Gabriel Olteanu, Expert pe termen lung

E-mail: practica_id139411@yahoo.com

Telefon:0351403145