Vizita Ambasadorului S.U.A. la București, Excelența Sa Hans Klemm, la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”

 

dindirica klemm spanu aman 3 Vizita Ambasadorului S.U.A. la București, Excelența Sa Hans Klemm, la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” poze

 

Miercuri, 14 septembrie 2016, Excelența sa Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, a efectuat o vizită la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” unde, în cadrul unei întâlniri cu elevii și studenții din Craiova, s-au dezvoltat și dezbătut subiecte precum antreprenoriatul, bursele de pregătire sau calificare oferite elevilor și studenților din localitate.

dindirica klemm spanu aman 1 Vizita Ambasadorului S.U.A. la București, Excelența Sa Hans Klemm, la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” poze

Alături de ambasador, la întâlnirea de la bibliotecă au participat, ca invitați speciali, rectorului Universității din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Spînu și directorul INCESA (Infrastructură de Cercetare în Ştiinţele Aplicate), prof. univ. dr. Leonardo-Geo Mănescu. Reprezentanții universității le-au înfățișat celor prezenți oportunitățile de studiu, calificare și inserție pe piața muncii pe care Universitatea din Craiova le pune la dispoziția studenților și colaboratorilor.

dindirica klemm spanu aman 2 Vizita Ambasadorului S.U.A. la București, Excelența Sa Hans Klemm, la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” poze

În deschiderea evenimentului, în fața a numeroși studenţi și liceeni de la colegiile de prestigiu din Craiova, Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”, i-a mulțumit ambasadorului Klemm pentru prezența în mijlocul tinerilor, aceasta fiind prima vizită întreprinsă de diplomatul american la biblioteca din Craiova. Totodată, făcând un bilanț al American Corner Craiova, Lucian Dindirică s-a declarat mândru de activitatea secției bibliotecii precizând că: “în cei 10 ani trecuți de la momentul inaugurării, în baza parteneriatului stabilit între Ambasada SUA la București, pe de o parte, și Consiliul Județean Dolj și Biblioteca Aman, pe de altăparte, a dezvoltat un număr impresionant de proiecte și acțiuni utile pentru toate vârstele. An de an, activitățile derulate sub egida American Corner au crescut în importanțăși impact, diversificându-se și adresându-se unui public aflat în continuăcreștere din 2006 și pânăîn prezent. Astfel, dacăîn primul an, în 2006, American Corner Craiova a organizat 20 de evenimente, antrenând un număr de 2488 de utilizatori, începând cu anul 2011 și pânăîn prezent, numărul evenimentelor desfășurate a crescut constant, situându-se la o medie de peste 100 organizate anual. Peste 900 de evenimente și mai bine de 65000 de utilizatori au fost implicați în proiectele noastre, punând în evidențăbeneficiile parteneriatului dintre Ambasada SUA și biblioteca noastră. Îi mulțumim domnului ambasador, Excelența Sa Hans Klemmși întregului personal diplomatic care a făcut posibile aceste realizări.

dindirica klemm spanu aman 4 Vizita Ambasadorului S.U.A. la București, Excelența Sa Hans Klemm, la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” poze

Prof. univ. dr. Cezar Spînu, rectorul celei mai importante instituții de învățământ superior din Oltenia, a prezentat oferta universitară de la Craiova, oportunitățile oferite și programele de studii dezvoltate în Bănie.

dindirica klemm spanu aman 5 Vizita Ambasadorului S.U.A. la București, Excelența Sa Hans Klemm, la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” poze

În intervenția sa, profesorul Spînu a făcut o trecere în revistă a rolului universității pentru mediul antreprenorial din regiunea Oltenia și nu numai, instituția reprezentând “un important punct de reper științific și cultural, un veritabil catalizator al dezvoltării în regiune. În mod prioritar, în viziunea rectorului Universității din Craiova, misiunea universității este legată de dezvoltarea și implementarea unor aspecte precum educația centrată pe student, corelarea cu piața muncii și internaționalizarea programelor de studii și cercetare de la Craiova. În privința parteneriatului stabilit între compania Ford și Universitatea din Craiova, Cezar Spînu a evidențiat avantajele reciproce care decurg din colaborarea dintre cele două entități, accentuând valoarea practică a colaborării: “satisfacerea nevoilor reale ale pieței muncii, creșterea inserției pe piața muncii a studenților și dezvoltarea regională”. Reunite sub motto-ul “Încurajăm excelența”, “prioritățile universității sunt construite cu atenție, în acord cu nevoile pieței, iar bursele de studiu și cercetare la care se adaugăinternshipurile cu rol în familiarizarea studenților cu cultura corporatistăcontribuie la eficiența noastrăefectivă”, a mai declarat Cezar Spînu, rectorul Universității din Craiova.

dindirica klemm spanu aman 6 Vizita Ambasadorului S.U.A. la București, Excelența Sa Hans Klemm, la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” poze

            Cum dezvoltarea durabilă se fundamentează pe cercetare și inovare, directorul INCESA, prof. univ. dr. Leonardo-Geo Mănescu, a prezentat caracteristicile centrului, precum și obiectivele principale. “Vom ști căne-am atins țelul atunci când vom asista cu toții la îmbunătățirea simțitoare a condițiilor și accesului la finanțare pentru cercetare și inovare. Compania Ford precum și mediul economic din Craiova, în ansamblul său, beneficiazăde expertiza și cunoașterea noastre, transformarea ideilor inovative în produse și servicii generatoare de creștere, competitivitate și locuri de muncăeste cea mai bunăinițiativăa noastră”, a declarat Leonardo-Geo Mănescu.

dindirica klemm spanu aman 7 Vizita Ambasadorului S.U.A. la București, Excelența Sa Hans Klemm, la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” poze

            Încântat de prezentările și intervențiile susținute, Excelența sa Hans Klemm, ambasadorul S.U.A. la București, le-a mulțumit gazdelor pentru primire și s-a arătat interesat de activitățile American Corner Craiova, “unul dintre cele mai active spații de acest gen din România. Potrivit domniei sale, rolurile educației, antreprenoriatului, universității și al companiei Ford nu trebuie neglijate, de ele depinzând dezvoltarea și creșterea durabilă a regiunii Oltenia. Referindu-se la compania Ford, Ambasadorul Klemm a salutat sprijinul pe care universitatea și mediul economic din Craiova îl acordă unității de la Craiova, declarând că “o zonăcu adevărat atractivăpentru investitori nu poate fi decât acea zonăîn care mediile academic și economic își dau mâna într-un parteneriat reciproc avantajos”. De asemenea, ca răspuns la intervențiile tinerilor implicați în proiectele de cercetare finanțate de Ford, ambasadorul le-a mulțumit tuturor celor prezenți și i-a încurajat să investească în cercetare și dezvoltare, direcții față de care Ambasada S.U.A. manifestă o totală deschidere și dorință de sprijin.

dindirica klemm spanu aman 8 Vizita Ambasadorului S.U.A. la București, Excelența Sa Hans Klemm, la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” poze

Ultima parte a întâlnirii a fost rezervată sesiunii de întrebări și răspunsuri. Tinerii aflați în sală, beneficiari ai unor burse oferite de Ford România sau de tabere de formare și recreere finanțate de Ambasada S.U.A., i-au adresat ambasadorului Klemm întrebări pe marginea unor subiecte de actualitate. Posibilitățile de angajare în S.U.A., inovarea și cercetarea văzute ca piloni centrali ai dezvoltării durabile, precum și eventualul sprijin oferit celor care vor să-și desăvârșească studiile universitare în America au fost doar câteva din temele de dezbatere propuse. Tonul discuției a fost unul degajat, entuziasmul și dezinvoltura  diplomatului au fost de natură să alunge ezitarea și stânjeneala tinerilor prezenți în sală, întâlnirea atingându-și scopul pentru care a fost organizată: schimbarea de opinii, idei și planuri, totul într-un cadru interactiv, relaxat și util.

 

dindirica klemm spanu aman 9 Vizita Ambasadorului S.U.A. la București, Excelența Sa Hans Klemm, la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” poze