Vinieta loveşte în lipsă la Craiova: parcarea fără plată te poate costa între 50 şi 800 de lei sau o maşină

m masina ridicari auto Vinieta loveşte în lipsă la Craiova: parcarea fără plată te poate costa între 50 şi 800 de lei sau o maşină poze
“Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea curentă a autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova” intră în dezbaterea consiliului local în şedinţa de joi.
Proiectul de hotărâre a fost iniţial propus pentru şedinţa din aprilie a consiliului local, fiind însă retras de Executiv, pentru a “permite depunerea de amendamente”. Acestea din urmă au lipsit însă cu desăvârşire, aşa că regulamentul revine, aproximativ în aceeaşi formă, dar cu un temei legal de vreo trie sferturi de pagină şi cu un raport întocmit de şeful juriştilor din primărie, Ovidiu Mischianu.
Pe scurt, se sancţionează atât neachitarea taxei de parcare, cu tot cu vinieta doveditoare, cât şi neafişarea acesteia din urmă în parbriz sau pe bord la loc vizibil.
Amenzile merg de la 100 la 500 de lei noi, contravenientul putând însă achita în 48 de ore jumătate din minimul amenzii. La sancţiunea aplicată se poate aplica însă un supliment în cazul în care nu poate fi identificat posesorul maşinii. În atare situaţie, prevede regulamantul propus consiliului local, poliţia locală poate dispune ridicarea autoturismul, stăpânul urmând să achite astfel alţi 300 de lei, taxa de ridicare percepută de RAT Craiova. În cazuri extreme, când posesorii îşi uită maşinile ridicate de pe străzi mai mult de 45 de zile, sancţiunea poate merge până la pierderea autoturismelor, acestea urmând a fi tratate la fel ca vehiculele fără stăpân sau cele abandonate pe domeniul public, deci inclusiv scoase la licitaţie de edili.
Iată mai jos un fragment din regulamentul aflat pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu local, chiar partea ce priveşte sancţiunile.
Art. 22 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda săvârşirea
urmatoarelor fapte :
a) parcarea autovehiculelor fără a avea achiziționată vinieta sau vinietă
eliberată pentru alt autovehicul ;
b) parcarea autovehiculelor fără a avea afişată vinietă, cu vizibilitate din
exterior sau modul de expunere a acesteia nu a permis descifrarea  elementelor de identificare;
c) parcarea autovehiculelor după ce a expirat perioada de valabilitate a vinietei;
Art.23(1)Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament  constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
a) amenda de la 100 la 200 lei, pentru fapta prevăzută la art. 22 lit. b și c;
b) amenda de la 100 la 500 lei, pentru fapta prevăzută la art. 22 lit. a.
(2) În conformitate cu art. 28 alin (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor cu modificări şi completări ulterioare contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore  de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul regulament, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Poliţia Locală a municipiului Craiova.
Art. 24  (1) La momentul constatării contravenţiei, agenţii constatatori, vor
întocmi  şi afişa sub  ştergătorul de parbriz sau pe geamul lateral al vehiculului în cauză nota de constatare ce conţine locul staţionării, data şi ora constatării precum şi natura abaterii constatate. În scopul probaţiunii, agenţii constatatori, fotografiază şi/sau înregistrează pe suport video vehiculul în cauză, iar materialul probatoriu trebuie să conţină : numărul de înmatriculare al vehiculului; locul abaterii; data şi ora;
elemente definitorii ale abaterii stabilite de prezentul regulament.
(2) În baza notelor de constatare se vor întocmi procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Art. 25   În cazul în care vinieta nu este expusă în mod vizibil sau modul de
expunere al acesteia nu a permis descifrarea elementelor de identificare, în cazul în care nu poate fi identificat proprietarul/utilizatorul autovehiculului care este staţionat/parcat pe domeniul public/privat al municipiului Craiova se poate dispune măsura ridicării autovehiculului.
Art. 26. Posesorii vehiculelor ridicate de catre operatorul Regia Autonomă de Transport Craiova, sunt obligati sa plateasca o taxa de eliberare a autovehiculului, aferentă contravalorii  ridicării şi transportului .

Art. 27 Pentru vehiculele ridicate de catre operatorul autorizat si nerecuperate, de catre proprietarul sau detinatorul legal, in termen de 45 de zile de la ridicare, urmeaza sa fie aplicata procedura prevazuta pentru  autovehiculele fara stapan sau abandonate pe domeniul public  şi se vor aplica procedurile prevazute in Legea  nr.421/2002.