Venituri cu 45 la sută mai mici decât în 2009 la primăria Craiova

m primaria fatada Venituri cu 45 la sută mai mici decât în 2009 la primăria Craiova poze

Ce-au avut şi ce-au pierdut funcţionarii publici din aparatul municipalităţii. Pomelnicul sporurilor pierdute de angajaţii primăriei în ultimele luni. 

Un raport al Serviciului de Resurse Umane al primăriei Craiova arată prăpastia care s-a căscat între veniturile din 2009 ale angajaţilor municipali şi cele pe care le obţin acum, după aplicarea Legii unice a salarizării. “Ţinând cont de faptul că, la 3 zile de la publicarea Legii 330/2009 în Monitorul Oficial, drepturile salariale câştigate ale funcţionarilor publici au fost diminuate cu: 25 la sută din salariul de bază, reprezentând suplimentul postului; 25 la sută la salariul de bază, reprezentând suplimentul corespunzător treptei de salarizare; 10 la sută premiul lunar la salariul brut; 5 la sută premiul trimestrial din cheltuielile cu salariile; 10 la sută spor de mobilitate pentru funcţionarii publici, consilieri juridici; 5 la sută premiu anual. De asemenea, începând cu 01.01.2010, drepturile salariale câştigate au fost diminuate cu: 25 la sută la salariul de bază, reprezentând sporul de dispozitiv; 25 la sută spor de confidenţialitate la salariul de bază, pentru funcţionarii publici, consilieri juridici. Odată cu publicarea în M.O. a Legii bugetului de stat 11/ 2010, a fost suspendată acordarea tichetelor cadou pentru funcţionarii publici, acordate cu ocazia a 10 evenimente sociale, în cuantum de 150 RON/funcţionar public. Din cele evidenţiate mai sus rezultă faptul că s-a înregistrat o diminuare a câştigurilor nete, acestea scăzând faţă de luna octombrie a anului 2009 cu un procent mediu de 45 la sută”.