Vânzarea pe jos, suspendată în Târgul Municipal Craiova

 

 

Noile restricţii impuse de guvern în vederea prevenirii şi combaterii pandemiei de COVID-19 obligă SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL să restrângă activitatea de comercializare a produselor second-hand din Târgul Municipal Craiova.

Prin art. 11 din Anexa 3 a Hotărârii de Guvern nr. 1130 din 22 octombrie 2021, s-a impus reducerea drastică a activităţii târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Pentru a respecta această restricţie, SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL este nevoită să suspende activitatea de comercializare a produselor second-hand în zona de vânzare pe teren neamenajat (pe jos), cuprinsă între strada Râului şi strada Dr. Dimitrie Gerota. Activitatea rămâne deschisă doar în sectorul în care se comercializează haine şi încălţăminte second-hand pe mese, din zona cuprinsă între străzile Dr. Constantin Severeanu şi Dr. Dimitrie Gerota, sector în care comercianţii au încheiate acorduri în derulare cu SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL.

Le amintim cetăţenilor şi comercianţilor că au obligaţia purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise. De asemenea, potrivit actului normativ menţionat mai sus, participarea la activitatea târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor „este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2”.

 

Adrian Dinu – Purtător de cuvânt

SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1013 / 22.10.2021

Hotărârea de Guvern nr. 1130 din 22 octombrie 2021 – Anexa 3

 

Art. 11. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările și completările ulterioare, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1017 / 25.10.2021

O R D I N COMUN al MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (Nr. 2.282 din 22 octombrie 2021) şi al MINISTERUL AFACERILOR INTERNE (Nr. 156 din 25 octombrie 2021) privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă
Art. 1. — (1) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.
(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1) următoarele categorii de persoane:
a) copiii cu vârstă mai mică de 5 ani;
b) persoanele care la locul de muncă sunt singure în birou;
c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
e) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.