Upgrade Academy, platformă online de pregătire pentru admiterea la universități de top, își propune să atragă 350.000 de euro printr-o primă rundă de investiții

 

Constantin Bosînceanu, Fondator&CEO: targetăm 100.000 de euro printr-o campanie pe SeedBlink, în condițiile în care am securizat deja o finanțare de 250.000 euro

 

 

  • Format educațional hibrid, cu conținut digital și coaching personalizat oferit de absolvenți de facultăți de top
  • Compania demarează o campanie pe SeedBlink pe15 septembrie 2021
  • Lead investors: Cofounder Zone (Polonia), Grouport (Cehia), Growceanu (RO), Angel Investors (Statele Unite), printre care și cofondatorii WHOOP (companie Unicorn US), cu o investiție totală de 250.000 EUR
  • Cu 260 de clienți și o cifră de afaceri de peste 300.000 de euro în 2020, compania estimează600 de clienți și venituri de 1 milion de euro pentru 2021, triplu față de 2020
  • Fondurile obținute vor fi folosite pentru extinderea pe noi piețe europene și dezvoltarea produsului

 

 

București, 15 septembrie, 2021: Upgrade Academy,platformă online de pregătire pentru admiterea la universități de top din lume,intenționează să atragă o finanțare în valoare de 350.000 de euro, dintre care 100.000 de euro pe Seedblink. 2,6 % dinacțiunile companiei vor fi scoase la vânzare pe SeedBlink, astăzi, 15 septembrie.

 

Runda de investiții este susținută de investitori privați cu experiență în tehnologieprintr-o finanțare în valoare de 250.000 euro: Cofounder Zone (Polonia), Grouport (Cehia), Growceanu (RO), Angel Investors (Statele Unite), printre care și co-fondatorii WHOOP (companie Unicorn din US). Finanțarea obținută va fi direcționată pentru extinderea pe alte piețe europene și dezvoltarea produsului. Upgrade Academy țintește extinderea internațională a serviciilor de coaching pentru admitere în țări precum Spania, UK, Polonia și Rusia.

 

Compania fost lansată în 2017 de către Constantin Bosînceanu, cu o experiență de peste 10 ani în tehnologie și finanțe, dobândită atât pe piața din România, cât și din Statele Unite. S-au alăturat în calitate de co-fondatori, Camelia Diaconu și Alex Bulintis, cu experiență notabilă în tehnologie, creare de conținut și antreprenoriat. Cei trei au creat Upgrade Academy cu intenția de a dezvolta  cea mai eficientă platformă online de pregătire pentru admiterea la universități de top, dar și de educație pentru joburile viitorului. Atât membri fondatori, cât și restul echipei, sunt absolvenți ai unor facultăți de top, precum Harvard, Cambridge, Minerva sau Oxford.

 

“Platforma noastră răspunde uneinevoi evidente a pieței, și anume accesul la conținut educațional digital și coaching personalizat, oferit de absolvenți de facultăți de top. Avem deja încasări importante de la clienți internaționali din Germania, Franța, Spania, UK, Grecia, Vietnam și obiectivul nostru strategic pe termen scurt este extinderea pe noi piețe europene. Ne bucurăm că această primă rundă de investiții estesecurizată de o finanțare în valoare de 250.000 de euro din partea unor investitori privați externi, dar și din România”,afirmă Constantin Bosînceanu, Fondator & CEO  Upgrade Academy.

 

Platforma Upgrade Academy înregistrează o rată de admitere de 84% la universități din top 100 global și un Net Promoter Score de 64, din partea clienților.

 

Pentru 2021, managementul estimează o cifră de afaceri de 1 milion de euro, în creștere de trei ori față de anul 2020, în contextul interesului crescut pentru domeniul EduTech, în special în țările din Europa de Vest.

 

Constantin ne-a lăsat o impresie foarte bună de la prima noastră conversație din martie, prin energia și ambiția sa, dar și prin subiectul nobil pe care îl abordează. Din păcate agilitatea sistemului de învățământ nu este similară cu a elevilor de liceu, făcând astfel loc unor startup-uri ambițioase să adreseze aceste nevoi. Faptul că Upgrade Academy s-a înconjurat de o suită valoroasă de consilieri internaționali după absolvirea acceleratorului Supercharger Ventures îi pune într-o poziție privilegiată pentru a scala soluția lor. Upgrade Academy lucrează intens pentru a deveni un jucător important, și ne bucuram că putem oferi investitorilor noștri această oportunitate EdTech” a spus Andrei Dudoiu, Managing Partner și președinte al BoD SeedBlink.

 

Piața serviciilor de educație este estimată la 3,3 milioane de euro în România și 503 milioane de euro în Europa. În prezent, Upgrade Academy este lider pe piața din România, cu o cotă de piață de 10%.

***

Despre Upgrade Academy

Upgrade Academy este cea mai eficientă platformă online de pregătire pentru admiterea la universități de top din toată lumea, datorită formatului educațional hibrid, cu conținut digital și coaching personalizat oferit de absolvenți de facultăți de top. Startup-ul fost lansat în 2017 de către Constantin Bosînceanu, cu o experiență de peste 10 ani în tehnologie și finanțe, dobândită atât pe piața din România, cât și din Statele Unite. Co-fondatori sunt Camelia Diaconu și Alex Bulintis, cu experiență dovedită în tehnologie, creare de conținut și antreprenoriat.

Compania a înregistrat o cifră de afaceri de peste 300.000 euro în 2020, iar managementul estimează o triplare a veniturilor în 2021, și anume, 1 milion de euro la finalul anului în curs. Mai multe despre Upgrade Academy, pe www.upgradeacademy.ro.

 

Despre SeedBlink

Seedblink este platforma de investiții în startups de tehnologie cu cea mai mare creștere din Europa din punctul de vedere al sumelor tranzacționate și a numărului de investitori. Compania își propune să democratizeze procesul de investiții prin a îmbina vizibilitatea adusă de crowdsourcing, flexibilitatea business angels și expertiza VC-urilor într-o platformă online.

Comunitatea în plină expansiune a SeedBlink se află în centrul succesului platformei, alături de selecția de startupuri din tehnologie fondate de echipe pasionate, cu idei inovatoare, impact social real și potențial de scalare internațională. Mai multe despre Seedblink, pe www.seedblink.com.

 

 

***

Press release

 

 

Upgrade Academy, an online training platform for admission to top universities, aims to attract 350,000 EUR through a first round of investments

 

Constantin Bosînceanu, Founder & CEO: we target 100,000 EUR through a campaign on SeedBlink, given that we have already secured funding of 250,000 EUR

 

  • Hybrid educational format with digital content and personalized coaching provided by top faculty graduates
  • The company is listed on SeedBlink on September 15, 2021
  • Lead investors: Cofounder Zone (Poland), Grouport (Czech Republic), Growceanu (RO), Angel Investors (United States), including the co-founders’ WHOOP (Unicorn US company), with a total investment of 250,000 EUR
  • With 260 customers and a turnover of over 300,000 EUR in 2020, the company estimates 600 customers and revenues of 1 million EUR for 2021, three times the amount in 2020
  • The funds obtained will be used for expansion into new European markets and product development

 

Bucharest, September 15th, 2021: Upgrade Academy, an online training platform for admission to top universities in the world, intends to attract 350,000 EUR funding, of which 100,000 EUR on Seedblink. 2.6% of the company’s shares will be put up for sale on SeedBlink, today, September 15th.

 

The investment round is supported by private investors experienced in technology through the financing of 250,000 EUR: Cofounder Zone (Poland), Grouport (Czech Republic), Growceanu (RO), Angel Investors (United States), among whom are the co-founders of WHOOP (US Unicorn company). The funding obtained will be directed to the expansion into other European markets and to product development. Upgrade Academy aims to expand the international coaching service for admission in countries such as Spain, the UK, Poland and Russia.

 

The company was launched in 2017 by Constantin Bosînceanu, with over 10 years of experience in technology and finance, gained both on the Romanian market as well as in the United States. Camelia Diaconu and Alex Bulintis, with notable experience in technology, content creation and entrepreneurship, joined as co-founders. The three created Upgrade Academy with the intention of developing the most effective online platform for preparation for admission to top universities, as well as for education for the jobs of the future. Both the founding members and the rest of the team have graduated from top faculties, such as Harvard, Cambridge, Minerva or Oxford.

 

“Our platform meets an obvious need of the market, namely the access to digital educational content and personalized coaching, provided by top faculty graduates. We already have significant revenues from international customers in Germany, France, Spain, the UK, Greece, Vietnam and our short-term strategic goal is to expand into new European markets. We are pleased that this first round of investments is secured by a financing amounting to 250,000 EUR from private external investors, as well as from Romania “, says Constantin Bosînceanu, Founder & CEO of Upgrade Academy.

 

The Upgrade Academy platform has an admission rate of 84% into the top 100 universities in the world and a Net Promoter Score of 64, from customers.

 

For 2021, the management estimates a turnover of 1 million EUR, three times higher compared to 2020, in the context of the higher interest in the field of EduTech, especially in Western European countries.

 

“Constantin has made a very good impression on us since our first conversation in March, by his energy and ambition, but also by the noble subject he addresses. Unfortunately, the agility of the education system is not comparable to that of high school students, which creates room for ambitious startups to meet these needs. The fact that Upgrade Academy has surrounded itself with a number of valuable international advisors after graduating from Supercharger Ventures Accelerator puts them in a privileged position to scale their solution. Upgrade Academy is working hard to become a major player and we are excited to offer this EdTech opportunity to our investors”, said Andrei Dudoiu, Managing Partner and President of BoD SeedBlink.

 

The market for education services is estimated at 3.3 million EUR in Romania and 503 million EUR in Europe. Currently, Upgrade Academy is the market leader in Romania, with a market share of 10%.

***

AboutUpgrade Academy

Upgrade Academy is the most effective online training platform for admission to top universities around the world, thanks to the hybrid educational format, with digital content and personalized coaching provided by top college graduates. The startup was launched in 2017 by Constantin Bosînceanu, with over 10 years of experience in technology and finance, gained both on the Romanian market, as well as in the United States. Co-founders are Camelia Diaconu and Alex Bulintis, with proven experience in technology, content creation and entrepreneurship.

The company had a turnover of over 300,000 EUR in 2020, and the management estimates a tripling of revenues in 2021, namely, 1 million EUR at the end of this year. More about Upgrade Academy, on www.upgradeacademy.ro.

 

About SeedBlink

Seedblink is the fastest growing investment platform for technology startups in Europe in terms of the amounts traded and the number of investors. The company aims to democratize the investment process by combining the visibility brought by crowdsourcing, the flexibility of business angels and the expertise of VCs in an online platform.

SeedBlink’s booming community is at the heart of the platform’s success, along with a selection of technology startups founded by passionate teams with innovative ideas, real social impact and potential for international scaling. More about Seedblink at www.seedblink.com.

 

 

***