Universitatea din Craiova va asigura cazarea gratuită pentru toţi candidaţii înscrişi la Căminl

Universitatea din Craiova va asigura cazarea gratuită pentru toţi candidaţii înscrişi pe locurile de la facultăţile din structura acesteia, în perioada probelor eliminatorii sau a probelor de concurs. Cazarea se va face în Căminul nr. 10, din strada Tehnicii, nr. 4, Craiova.

La Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport probele de aptitudini vor avea loc în zilele de 20, 21 şi 22 iulie 2015.

La Facultatea de Litere, la domeniile Muzică şi Teatru probele eliminatorii vor avea loc în data de 23 iulie 2015, iar în 24 iulie 2015 vor avea loc probele de aptitudini. La domeniul Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar proba eliminatorie va avea loc pe 24 iulie.

La Facultatea de Teologie probele eliminatorii vor avea loc în perioada 22-23 iulie, iar proba scrisă va avea loc în data de 24 iulie 2015.

La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, la specializările cu predare în limba engleză, va fi organizată o probă de competență lingvistică în data de 25 iulie 2015.

La Facultatea de Drept și Științe Sociale probă scrisă tip grilă pentru specializarea Drept/Buget va avea loc în data de 24 iulie 2015.

La Facultatea de Automatică şi Calculatoare, la domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, proba scrisă va avea loc pe 25 iulie 2015. Pentru programele cu predare în limba engleza va fi un test lingvistic în data de 23 iulie 2015.

Candidaţii se pot caza cu o zi înainte de începerea probelor.

Cazarea se va face pe bază de cerere, însoţită de cartea de identitate (copie şi original) şi legitimaţia de candidat eliberată la înscriere de facultate (copie şi original).

Cererile pot fi depuse la Administraţia Căminului 10, între orele 07:00 – 17:00.

Persoană de contact pentru candidaţi: Văduva Gheorghiţa 0765 426 305

 

BIROUL DE PRESĂ