Universitatea din Craiova: sesiunea de toamnă de admitere pentru anul universitar 2014-2015

Universitatea din Craiova desfăşoară, începând cu data de 8 SEPTEMBRIE 2014, sesiunea de toamnă de admitere pentru anul universitar 2014-2015  pentru studiile universitare de licenţă la cele 10 facultăţi din structura sa. Sunt disponibile locuri la buget și locuri cu taxă distribuite între 55 de domenii şi 99 de specializări.

Tot în această perioadă se desfășoară și admiterea pentru pentru anul universitar 2014-2015  pentru studiile universitare de master. Sunt disponibile 1.620 locuri la buget și 1.746 locuri cu taxă.

Oferta educaţională poate fi vizualizată pe panourile din Holul Central al Universităţii, strada A. I. Cuza, nr. 13, unde vor  fi prezentate  informaţii despre programele de studiu. În plus, candidaţii pot obţine informaţii de la sediul fiecărei facultăţi precum şi de pe site-ul www.ucv.ro.

În anexe, veţi găsi informaţiile legate de:

– documentele necesare la înscriere;

– perioada de înscriere, de derulare a probelor de concurs, respectiv perioada de afişare a rezultatelor la nivelul fiecărei facultăţi și program de studiu;

– criteriile de admitere;

– taxele de înscriere.