Universitatea din Craiova: Proiectul constituţionaliştilor craioveni de revizuire a Legii Fundamentale

claudiu danisor Universitatea din Craiova: Proiectul constituţionaliştilor craioveni de revizuire a Legii Fundamentale poze

Instituţia noastră a fost invitată să participe la dezbaterea publică a revizuirii Constituţiei României. Considerând că acest proces este deosebit de important pentru întreaga societate românească, Universitatea din Craiova vrea să asigure cadrul instituţional al unei reale dezbateri academice, nefiind dispusă să participe doar formal la mimarea mediatică a acesteia.
Conducerea Universităţii a cerut colectivului de drept constituţional al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative să realizeze un proiect de lege de revizuire a Constituţiei care să fie fundamentat doar pe consideraţii ştiinţifice şi care să răspundă nevoilor reale de protecţie a drepturilor şi libertăţilor persoanelor, de consolidare a democraţiei şi a statului de drept şi de funcţionalizare a sistemului constituţional şi politic.
Colegii noştri au realizat un astfel de proiect pe care l-am postat pe pagina de internet a Universităţii la adresa www.ucv.ro. Acest proiect constituie punctul de plecare în dezbaterea ce va avea loc în cadrul instituţiei noastre până la 20 aprilie 2013 precum şi împreună cu specialiştii în drept constituţional de la Universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara şi Sibiu.
Rezultatul acestor dezbateri va fi înaintat Forumului Constituţional şi Comisiei de Revizuire a Constituţiei României.
Principalele idei care au stat la baza propunerii de revizuire a Constituţiei sunt următoarele:
– accentuarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor prin introducerea unui articol expres privind libertatea individuală printre principiile Constituţiei;
– dezvoltarea articolului 21 privind dreptul la un proces echitabil;
– extinderea ariei de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin indicarea persoanelor ca titulari ai acestora, şi nu doar a cetăţenilor;
– asigurarea pentru procuror a unui statut de independenţă asemănător judecătorului, în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului de La Strasbourg;
– continuarea tradiţiilor democraţiei parlamentare ale statului român prin păstrarea bicamerismului diferenţiat inspirat din Constituţia României din 1923 şi Legea electorală română din 1926;
– funcţionalizarea separaţiei puterilor în stat prin delimitarea rolului constituţional al Preşedintelui şi reglementarea clară a mecanismelor de interacţiune şi control reciproc dintre puteri (dizolvarea parlamentului, moţiunea de cenzură, angajarea răspunderii Guvernului);
– optimizarea modalităţii de constituire a Curţii Constituţionale, a sferei atribuţiilor acesteia şi stabilirea certă a efectelor juridice ale deciziilor sale;
– evidenţierea principiului general al pluralismului ca o garanţie a libertăţii în cadrul democraţiei constituţionale, şi nu doar a democraţiei înseşi;
– efectivizarea principiului autonomiei administrative locale prin reglementarea sa în cadrul principiilor generale ale Consituţiei şi precizarea componentelor sale (normativă, financiară, conttractuală, funcţională) şi a garanţiilor acestora.
După analizarea şi integrarea în proiect a propunerilor comunităţii academice de la nivelul Universităţii din Craiova, acesta va fi prezentat şi discutat în fiecare facultate, în baza unui program ce urmează să fie comunicat, precum şi în cadrul Hexagonului Facultăţilor de Drept cu specialiştii în drept constituţional de la Universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara şi Sibiu.
Rezultatul acestor dezbateri va fi înaintat Forumului Constituţional şi Comisiei de Revizuire a Constituţiei României.
Rector,
Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor