Universitatea din Craiova: Proiectul „BEST PRACTICES IN ENTREPRENEURSHIP AT EU LEVEL” – B-Entrepreneur

Universitatea din Craiova anunță derularea proiectuluiBEST PRACTICES IN ENTREPRENEURSHIP AT EU LEVEL, acronim B-Entrepreneur, nr proiect B-ENTRE 543064-LLP-1-2013-1-ES-KA4-KA4MP, perioada de derulare 01/01/2014-31/12/2015. Proiectul B-Entrepreneur este format dintr-un consorțiu constituit din opt parteneri din Austria, Cehia, Finlanda, Irlanda, Italia, România și Spania, cu finanțare de către Comisia Europeană prin Programul Lifelong Learning Programme 2007 – 2013. Coordonatorul proiectului este Asociación de Servicios a las Empresas y Actividades Diversas de Madrid (ADESEMA) din Spania, iar Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, partener pentru România.

Obiectivul general al proiectului B-Entrepreneur îl reprezintă sprijinirea accesului la cele mai bune practici în training și educație din domeniul antreprenorial, dezvoltate în cadrul Life Learning Programme. Acestea vizează anumite grupuri țintă și valorizarea celor mai bune practici.

Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor EU2020 și a Planului de Acțiune Antreprenorială, cu privire la nevoia de educație în acest domeniu, pentru a promova o Uniune Europeana, mult mai competitivă.

Obiectivele vor fi atinse printr-o metodologie, care cuprinde cercetarea și evaluarea modalităților de training în domeniul antreprenorial. Metodele și rezultatele, cu influență pentru factorii de decizie, vor fi, de asemenea, analizate.

De-a lungul perioadei 2007-2013, o serie de proiecte LLP au fost implementate în domeniul antreprenorial. Proiectul B-Entrepreneur va identifica și va evalua 300 cele mai bune practici în educație din cadrul programului LLP în 27 de state membre ale U.E.

Cele mai bune practici vor fi grupate în următoarele categorii: Antreprenoriat în grupuri dezavantajate; Cele mai bune practici în metodologiile de training din domeniul antreprenorial; Cele mai bune practici în măsuri complementare.

75 de proiecte vor fi selectate și analizate de către echipa de experți, după prima etapă. În același timp, platforma TIC va deveni funcțională. Site-ul Internet al proiectului va urma dezvoltarea proiectului și va integra cea mai importantă unealtă, Biblioteca On-Line.

BIBLIOTECA ON-LINE

Biblioteca on-line interactivă va conține cele mai bune practici în domeniul antreprenorial, care vor putea fi consultate pentru o perioadă de cel puțin trei ani după incheierea proiectului.

Site-ul proiectului: http://b-entrepreneur.eu