Universitatea din Craiova îşi motivează decizia de reorganizare

 universitate craiova Universitatea din Craiova îşi motivează decizia de reorganizare poze

Universitatea din Craiova trece, începând din 2011, printr-un amplu proces de restructurare administrativă. În anul 2011, în Universitatea din Craiova, funcţionau 16 facultăţi şi prin reorganizare s-a ajuns la 11, fără ca studenţii să fie afectaţi.  Recomandările tuturor agenţiilor de asigurare a calităţii, care au evaluat universitatea, au fost de a concentra  resursele umane.

Acesta a fost şi sensul deciziei luate de Senatul universitar, de a reorganiza specializările coordonate de Facultatea de Ştiinţe Sociale (sociologie, ştiinţe politice, jurnalism, geografie şi asistenţa socială), conform actelor normative în vigoare (publicate în M.of. 525/30.VII.2012), care stabilesc Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare.

Specializările existente vor funcţiona în continuare, de la un anumit moment într-o altă structură administrativă, cu aceleaşi planuri de învăţământ, fără a fi afectaţi studenţii şi mult mai aproape de domeniile stabilite în nomenclator.