Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, anunță încheierea oficială a proiectului ”Profesori buni pentru copii fericiți”

CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI ”Profesori buni pentru copii fericiți” POCU/73/6/6/105374. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –2020

Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, anunță încheierea oficială a proiectului ”Profesori buni pentru copii fericiți”, a cărui durată de implementare a fost de 25 luni(10.04.2018 – 10.05.2020), obiectivul general vizând prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea calității învățământului din școlile defavorizate Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni și Școala Gimnazială Colonie Râmnicu Vâlcea, prin acțiuni țintite pe dezvoltarea competențelor profesionale și motivarea cadrelor didactice din cele două școli. Grupul țintă a fost constituit din 90 de angajați ai celor două școli, cadre didactice și manageri școlari care lucrează cu copii aflați în situație de risc educațional. Principalele activități desfășurate în cadrul proiectului și de care au beneficiat persoanele din grupul țintă au fost: participarea la 3 cursuri de formare relevante, pentru care se acordă credite profesionale transferabile și un curs de formare profesională în domeniul IT; activități de mentorat și coaching; acordarea de subvenții și premii pentru grupul ținta (cu o valoare medie de 900 lei/persoană); crearea unei rețele profesionale de sprijin; organizarea și desfășurarea unor schimburi de experiență și bune practici între profesorii din grupul țintă; creșterea capacității instituționale a școlilor țintă prin îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale. Detalii pot fi găsite pe site-ul proiectului: https://www.profesori-buni.ro Echipa de implementare a proiectului, alături de echipa manageriala a Universității din Craiova vă invită la conferința de finalizare a proiectului Profesori buni pentru copii fericiți, care se va desfășura online, miercuri, 06.05.2020, începând cu ora 12:00, în cadrul platformei WebEx: Link Conferință: https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m89242362a355e3 5c0fab322ac0ddbd7a Număr Conferință: 145 730 248 Parolă: HqPxKYJ33J9 (47795953 pe telefoane si sisteme video) Conferinţa se va desfăşura în spaţiul online, în contextul stării de urgenţă din România. Persoane de contact: Responsabil informare și publicitate – Lect.univ.dr. Claudiu Ionuț POPÎRLAN