Universitatea din Craiova: Admiterea la Liceul Internațional cu Predare în Limba Franceză

Universitatea din Craiova își prezintă astăzi oferta educațională pentru Liceul Internațional cu Predare în Limba Franceză la “Târgul Ofertelor Educaționale” organizat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj (ISJ). Admiterea se va face după susținerea unei probe eliminatorii de limba franceză. Testarea va avea loc în data de 28 mai 2015, la ora 13:00, în cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Căi Ferate Craiova și Colegiului Tehnic de Arte și Meserii “Constantin Brâncușiși va fi organizată de ISJ Dolj.

În perioada 02 iulie – 24 iulie 2015, elevii își pot depune dosarele de înscriere la Liceul Internațional cu Predare în Limba Franceză, la Universitatea din Craiova, clădirea centrală situată în str. A.I.Cuza, nr. 13, 200585 – Craiova. Elevii care nu vor participa la proba de limbă franceză pot susține acest test de limbă în cadrul Liceului Internațional cu Predare în Limba Franceză, în data de 27.07.2015, ora 1000, la Universitatea din Craiova, clădirea centrală,  sala 454.

Dosarul de înscriere va conține:

 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată conform cu originalul de la școala de proveniență;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – VIII-a (cu calculul mediei -generale);
  • adeverință medicală.

Calculul mediei de admitere se face conform algoritmului descris în cadrul Anexei nr. 2 la OMEN nr. 4432/29.08.2014, astfel: media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere. Calcului mediei de admitere se face astfel:

MA =

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a”.

Rezultatele finale ale admiterii la Liceul Internațional cu Predare în Limba Franceză vor fi afișate pe 24 iulie 2015, ora 19.00, atât pe site-ul www.ucv.ro/invatamant/educatie/liceul_francez.php, cât și la avizierul UCV.

 

10  argumente în favoarea alegerii liceului nostru:

 

 1. Posibilitatea unei educaţii multilingvistice, clase cu predare bilingvă şi intensivă a limbilor moderne franceză, engleză, şi obţinerea de atestate lingvistice recunoscute internaţional;
 2. Oportunitatea de a participa la schimburi de experienţă cu elevi şi licee din cadrul GADIF;
 3. Implicarea şi participarea elevilor la procesul decizional al şcolii, asimilarea tehnicilor de lucru în echipă, susţinerea şi încurajarea grupurilor şi a creativităţii elevilor;
 4. Diversitatea ofertei şcolare și dezvoltarea practică şi armonioasă a elevului pentru viitoarea carieră;
 5. Valorizarea eficientă a potenţialului elevilor, dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi de valorizare a potenţialului propriu elevilor;
 6. Existenţa unui corp didactic cu rezultate profesionale deosebite;
 7. Şansa de a face parte din marea familie francofonă, care asigură un cadru organizat, favorabil exprimării libere, democratice a ideilor, intereselor şi iniţiativelor proprii;
 8. Aşezarea geografică privilegiată a liceului, situat în incinta Facultății de Drept, clădire nouă cu arhitectură futuristă dotată cu numeroase echipamente de ultimă generație;
 9. Posibilitatea de verificare personală a situaţiei şcolare prin metode informatice (programul computerizat);
 10. Formarea atitudinii responsabile şi stimularea iniţiativei personale a elevilor, integrarea tuturor elevilor  în „familia” unită sub numele Liceul Internațional cu predare în limba franceză.

BIROUL DE PRESĂ