Universitatea din Craiova a primit calificativul “Grad de încredere ridicat” la evaluarea ARACIS

 

Conducerea Universităţii din Craiova (UCV) are deosebita plăcere să anunţe că în urma realizării evaluării externe a calității academice de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), UCV a primit calificativul “Grad de încredere ridicat” din punct de vedere al interesului public, precum şi al măsurilor asigurate pentru creşterea calităţii în procesul de predareînvăţare şi în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificativelor.

ARACIS a făcut o evaluare a calităţii programelor de studii oferite de UCV, pe managementul calităţii, pe procedurile interne de lucru, dar şi pe cercetare.

Ultima evaluare făcută de ARACIS la Universitatea din Craiova a avut loc în anul 2009.

„Faţă de precedenta analiză ARACIS, Universitatea din Craiova a obţinut, în acest an, rezultate cam de două ori mai bune. Poate că şi criza ne-a ajutat pentru că a trebuit să facem mai flexibile programele, structurile şi să le adaptăm. Rezultatele evaluării ARACIS reprezintă dovada clară că Universitatea din Craiova este una din instituţiile de învăţământ superior unde se face învăţământ de calitate, care pune în prim-plan perfecţionarea studenţilor în domenii de interes pe piaţa muncii. Prin punerea în valoare a inteligenţei şi pasiunii pentru cunoaştere, a dinamismului şi creativităţii studenţilor şi cadrelor didactice, universitatea s-a consolidat ca o “insulă de excelenţă” cu solide punţi ce asigură cooperarea academica internă şi internaţională ”, a declarat prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor

Universitatea din Craiova şcolarizează în prezent 12756 de studenţi la studii universitare licenţă, 4465 la studii universitare master şi 335 de doctoranzi.

BIROUL DE PRESĂ