Un nou număr al Revistei „Mitropolia Olteniei”

comunicatus Un nou număr al Revistei „Mitropolia Olteniei” poze

Recent, cel mai nou număr al revistei “Mitropolia Olteniei”, 5-8/2012, a văzut lumina tiparului. Publicaţia teologică aduce laolaltă studii, articole, traduceri, predici, recenzii sau meditaţii de cea mai înaltă calitate academică. Prezentul număr al revistei “Mitropolia Olteniei” este deschis de studiul Înalt Preasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, “Essence et Personnes dans la Sainte Trinite chez Saint Basile le Grand” (“Natură şi Persoane în Sfânta Treime la Sfântul Vasile cel Mare”). Al doilea material, intitulat “Edictul de la Milan (313) şi impactul lui asupra relaţiilor dintre stat şi Biserică. „Câteva consideraţii istorice, juridice şi eclesiologice”, este semnat de pr. prof. univ. dr. Nicolae Dură, cadru didactic la Facultatea de Teologie “Ovidius” din Constanţa. În acelaşi număr s-au mai încadrat şi studiile: “Pulcheria – Sfântă, Fecioară şi Împărăteasă”, semnat de arhim. Timotei Aioanei, “Identitatea locului naufragiului care purta pe Sfântul Pavel spre Roma” – pr. dr. Sorin Bora etc. La secţiunea “Traduceri”, prof. Maria Truşcă, cadru didactic de limbi clasice la Seminarul Teologic “Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, a semnat textul “Paraclisul Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur” – traducere din limba greacă. Lucrările recomandate la rubrica “Recenzii” sunt: “Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (1867-1916). Convergenţe şi divergenţe”, semnată de Preasfinţitul Macarie Drăgoi, Episcopul românilor ortodocşi din Europa de Nord, şi “Împotriva lui Eunomie”, a Sfântului Grigorie de Nyssa. Semnatarii celor două prezentări au fost: pr. lect. univ. dr. Sergiu Popescu şi diac. asist. univ. dr. Florin Toader Tomoioagă.