Un nou echipament achiziționat cu fonduri europene a ajuns la Compania de Apă Oltenia

 

     Compania de Apă Oltenia a recepționat, astăzi, 22.11.2021, un nou utilaj achiziționat în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”.

Este vorba despre o autocurățitoare mare, livrată în cadrul ContractuluiDJ-PR-02 Procurare și furnizare echipamente. Utilajul este extrem de util în special în cazul lucrărilor complexe de întreținere a sistemelor de canalizare.

Contractul DJ-PR-02 Procurare și furnizare echipamente a fost adjudecat de S.C. GRĂDINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L., la o valoare de 7.749.000,00 Lei (fără TVA), autocurățitoarea mare ajungând la 2,6 milioane lei (peste 500.000 euro) din suma totală.Conform graficului de livrări prevăzut in contract, societatea câștigătoare urmează să mai livrezedouă autocurățitoare mici.

Durata contractului este de 32 de luni, din care 8 luni furnizare, montaj și punere în funcțiune a echipamentelor și 24 de luni perioada de garanție, timp în care societatea va asigura asistența tehnică, întreținerea și reparațiile utilajelor, dacă este cazul.

*

Investițiile cuprinse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020” reprezintă un efort de a asigura un grad apropiat de 100% de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată în zona de operare a Companiei de Apă Oltenia, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a populației județului, beneficiari direcți fiind 355.405 locuitori. Acestea sunt împărțite în 22 contracte de execuție lucrări și 5 contracte de furnizare echipamente.

 

Conducerea

Companiei de Apă Oltenia