UCV: TRANSMOD – seminar internațional

 

În perioada 28-29 aprilie 2015, la Universitatea din Craiova se va desfășura seminarul internațional New Tools for the Integration of Transversal Skills in Modern Teaching Practice (TRANSMOD), în cadrul proiectului de cooperare inter-instituțională cu același nume, finanțat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, Programul „Fondul de burse” – RO 15, cu perioadă de implementare 01.07.2014 – 30.06.2015.

 

Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul Drăgan (Clădirea Centrală, etajul 2, sala 444) și se va bucura de prezența reprezentanților universităților partenere în proiect, Bifröst University, Islanda, și Nesna University College, Norvegia.

Prima zi a seminarului, 28 aprilie 2015, va fi dedicată comunicărilor științifice ale participanților la proiect și discuțiilor pe tema metodelor folosite pentru dezvoltarea competențelor transversale în cele trei țări partenere.

În cea de-a doua zi a seminarului, 29 aprilie 2015, profesorul Patrick Murphy de la Nesna University College, Norvegia va coordona o sesiune de lucru cu studenții Facultății de Litere și un workshop cu tema “Student Perspectives on Transversal Skills”.

Proiectul TRANSMOD vine în întâmpinarea nevoii de a dezvolta un set eficient de instrumente pentru integrarea competențelor transversale în activitatea didactică. Proiectul asigură un schimb valoros de experiență între profesori din cele trei țări partenere. Obiectivul final al cercetătorilor implicați în proiect este acela de a publica un ghid de bune practici, care să includă noi metode și dispozitive de formare a competențelor transversale ale studenților.

Pentru detalii suplimentare cu privire la proiectul TRANSMOD și la desfășurarea Seminarului Internațional, vă invităm să accesați pagina web a proiectului (http://proiecte.ucv.ro/transmod) și site-urile programului (http://www.eeagrants.org, http://www.see-burse.ro).

 

Persoană de contact:

Conf. univ. dr. Monica TILEA, coordonator proiect