UCV: Simpozionul Metodico-Știinţific intitulat: De la independenţa de stat a României la Marea Unire. Optimizarea predării istoriei în învăţământul românesc

Universitatea din Craiova, prin Departamentul de Ştiinţe Sociale al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, în parteneriat cu inspectoratele școlare din regiunea Olteniei, organizează Simpozionul Metodico-Știinţific intitulat: De la independenţa de stat a României la Marea Unire. Optimizarea predării istoriei în învăţământul românesc, eveniment care va avea loc, joi, 14 mai 2015, ora 10.00, Sala 228 din incinta corpului central al Universităţii (str. A. I. Cuza, nr. 13).

Vor participa la această manifestare ştiinţifică inspectori şcolari şi profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar. De asemenea, sunt incluse în program şi o sesiune de prezentare postere a masteranzilor de la Masterul intitulat Securitate naţională şi euro-atlantică, precum şi un workshop despre iniţiativa elaborării şi redactării unui Dicţionar al istoricilor din Oltenia.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE SOCIALE

 

14 MAI 2015

Sala 228, Corpul central al Universităţii, ora 10.00

SIMPOZIONUL METODICO-ŞTIINŢIFIC:

DE LA INDEPENDENŢA DE STAT A ROMÂNIEI LA MAREA UNIRE. OPTIMIZAREA PREDĂRII ISTORIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC

 

Mesaje de salut:

 • SEVASTIAN CERCEL, Prof.univ.dr., Decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;
 • IONUŢ ŞERBAN, Conf.univ.dr., Directorul Departamentului de Ştiinţe Sociale, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova
 • GEORGICĂ BERCEA FLOREA, Prof., Inspector General, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

 

Sesiune de comunicări

 

Moderatori: Prof.univ.dr. Sorin Liviu DAMEAN,

                    Conf.univ.dr. Constanţiu DINULESCU

 

 • TRAIAN DOROBANŢU, Prof., Inspector Şcolar – ISJ Dolj, Domeniile Coroanei Segarcea şi Sadova în viaţa social-economică a judeţului Dolj
 • DORINA NICHIFOR, Prof.dr., Inspector Şcolar – ISJ Gorj, MARCELA MREJERU, Prof.dr., C.T. „Henri Coandă” Târgu-Jiu, Contribuţia lui Gheorghe Chiţu la făurirea României moderne
 • DANIELA TUDOSIE, Prof.drd., Şcoala gimnazială „Alice Voinescu” Drobeta Turnu-Severin, Dreptul la deplină viaţă naţională
 • DANIELA ILIE, Prof. dr., C.N. „Radu Greceanu” Slatina, Liga pentru unitatea culturală a românilor –  momente ale luptei naţionale
 • ŞTEFANIA MARINEANU, Prof. dr., Inspector Şcolar – ISJ Olt, C.N.V. „Nicolae Titulescu” Slatina, Utilizarea T.I.C. în predarea interdisciplinară a istoriei şi geografiei
 • ELENA SÎRGHIE, Prof. C.N. „Radu Greceanu” Slatina, O modalitate de optimizare a predării Istoriei în învățământul preuniversitar – Caietul de Istorie pentru clasa a X-a
 • VETUŢA CIOCAN, Prof., Inspector Şcolar – ISJ Vâlcea, Aspecte privind evoluţia judeţului Vâlcea de la Independenţă la Marea Unire
 • DANIELA SAMOILĂ, Prof., Casa Corpului Didactic Vâlcea,Evoluţia Bucovinei după Marea Unire
 • DANIEL TUDOSOIU, Colegiul National „Alexandru Lahovari”, Rm. Vâlcea,De la Partidul National Agrar la Partidul National Creştin
 • SORIN LIVIU DAMEAN, Prof.univ.dr., Universitatea din Craiova, Carol I şi independenţa de stat a României
 • CONSTANŢIU DINULESCU, Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Priorităţi ale optimizării predării istoriei în învăţământul preuniversitar

 

 • Sesiune prezentare postere sesiune realizată în colaborare cu Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (CEPOS), Departamentul de Științe Sociale, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea din Craiova

Prezintă: Studenții de la Masterul Securitate Naţională şi Euro-Atlantică

 

 • Workshop: Dicţionarul istoricilor din Oltenia

 

Vor participa:

 • Jud. Dolj – Dinică CIOBOTEA, Sorin DAMEAN, Constanţiu DINULESCU, Traian DOROBANŢU
 • Jud. Gorj – Dorina NICHIFOR, Marcela MREJERU
 • Jud. Mehedinţi – Antonică MATEESCU, Tudor RĂŢOI, Daniela TUDOSIE
 • Jud. Olt – Daniela ILIE, Ştefania MARINEANU, Elena SÎRGHIE, Dorin TEODORESCU
 • Jud. Vâlcea – Vetuţa CIOCAN, Eugen PETRESCU, Daniela SAMOILĂ, Daniel TUDOSOIU