UCV: Săptămâna Limbilor Străine

 

18425767 1660511897309785 346409719 n UCV: Săptămâna Limbilor Străine poze

În perioada 17-18 mai 2017, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Universităţii din Craiova organizează a V-a ediţie a Simpozionului studenţesc Săptămâna Limbilor Străine, eveniment dedicat creativităţii studenţilor de la facultăţile nefilologice.

Studenţii participanţi la Simpozionului Săptămâna Limbilor Străine vor fi de la facultăţile cu profil nefilologic din cadrul Universităţii din Craiova.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc, miercuri 17 mai, ora 9:00 la  Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea din Craiova.

Ziua de 17 mai continuă  cu prima secţiune a Simpozionului – Postere – unde studenţii grupaţi pe echipe vor prezenta (în limba străină studiată: franceză, engleză, spaniolă) posterele lucrate. Anul acesta, posterele vor respecta următoarea tematică: Anul european pentru dezvoltare: 1. Ţări în curs de dezvoltare, 2. Pieţe emergente, 3. Liberalism∕libertinism, 4. U.E. – evoluţie sau involuţie? Fiecare echipă va desemna un membru pentru prezentarea posterului, iar comisiile de evaluare vor fi formate din profesori de la Departamentul de Limbi Moderne Aplicate. Punctajul acordat va fi: 30% abilităţile practice şi 70% competenţele lingvistice. Toate prezentările studenţilor vor fi publicate, sub coordonarea profesorilor de la Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, într-un volum dedicat Săptămânii Limbilor Străine. În a doua parte a zilei, vor fi vizionate momente în care domeniul de studiu al fiecărei facultăţi îşi va găsi reprezentarea într-un mod inovator şi creativ.

În a doua zi a evenimentului, pe 18 mai, va avea loc simularea examenelor pentru certificarea  competenţelor lingvistice: DELF, IELTS.

Simpozionul se va încheia cu festivitatea de premiere. Toţi studenţii participanţi la oricare dintre secţiunile acestui eveniment, vor primi diplome de participare şi, totodată, vor fi acordate premii pentru fiecare secţiune în parte.

Evenimentul se înscrie în manifestările prilejuite de aniversarea celor 70 de ani ai Universităţii din Craiova.

 

 

Director de Departament,

Conf. univ. Dr. Anca Păunescu