UCV: S-a deschis sesiunea de înscrieri la LITERE. 313 locuri la buget

 

         Facultatea de Litere, din cadrul Universităţii din Craiova, deschide astăzi, 21 iulie 2014, sesiunea de înscrieri pentru admiterea la studii universitare de licenţă la domeniile şi specializările din structura sa. Astfel, au fost scoase la concurs 313 de locuri la buget şi 423 la taxă. La domeniile Limbă şi Literatură, Limbi Moderne Aplicate şi Ştiinţe ale Comunicării, înscrierile în vederea admiterii se vor face în perioada 21-26 iulie. Rezultatele parţiale vor fi afişate pe 28 iulie. Pentru realizarea admiterii va fi concurs de dosare şi se va ţine cont doar de media obţinută la bacalaureat.

La domeniul Teatru şi Artele spectacolului, înscrierea candidaţilor se va face în perioada 21-24 iulie, iar rezultatele parţiale vor fi afişate la data de 28 iulie.  Admiterea se va face prin concurs ce va consta în două probe de aptitudini vocaţionale. În prima etapă, ce va avea loc pe data de 25 iulie, tinerii vor susţine o probă orală/practică de testare a aptitudinilor vocale, ritmice şi de inter­pretare; prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din reper­to­riul candidatului, la alege­rea comi­siei. Candidatul va fi notat cu admis/respins. În a doua etapă, ce va avea loc pe 26 iulie,  tinerii vor participa la un atelier de improvizaţie şi vor susţine un monolog.

La domeniul Muzică înscrierile vor avea loc în perioada 21-24 iulie, iar rezultatele parţiale vor fi afişate la data de 28 iulie. Candidaţii vor susţine probe în două etape. Prima etapă va consta într-o probă interpretativă ce va avea loc la data de 25 iulie, iar cea de-a doua va consta în  probe teoretice orale: solfegiu, auz muzical, ce vor avea loc la data de 26 iulie.

 

La domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, admiterea se va face în urma unei probe eliminatorii ce va consta într-un interviu ce se va nota cu admis/respins şi se va ţine cont şi de media de la examenul de bacalaureat.

BIROUL DE PRESĂ