UCV: Proiect european pentru creşterea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale

Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova str. A.I. Cuza, nr 13, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dolj, Craiova, str. Unirii, nr. 19, derulează începând cu data de 23 martie 2012 proiectul „Creşterea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale prin furnizarea de module de pregătire în domenii specifice”, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, domeniul de intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

Grupul ţintă a fost format din 300 de persoane, personal angajat în cadrul Consiliul Judeţean Dolj, dar şi din cadrul instituţiilor administraţiei publice locale subordonate acestuia precum: Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, Muzeul Olteniei, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Valorificarea Tradiţiilor Populare Dolj, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Camera Agricolă Dolj, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Cornetti, Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Publice Dolj, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj, Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”. De la data implementerii şi până în prezent au fost dezvoltate şi furnizate module de pregătire (cursuri) pentru personalul din cadrul administraţiei publice locale, membrii ai grupului ţintă, în domenii relevante pentru administraţia publică: achiziţii şi licitaţii publice, limba franceză, limba engleză, managementul proiectelor şi dezvoltarea proiectelor.

Obiectivul general constă în dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii şi creşterea calităţii formării continue a funcţionarilor publici şi a personalului din administraţia publică prin furnizarea unor module de pregătire de calitate. Proiectul prezintă un grad sporit de interes, bazat pe un parteneriat între Universitatea din Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj şi are ca efect pozitiv pe termen lung o contribuţie importantă la crearea unei administraţii publice mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

Obiectivul specific (scopul) constă în specializarea funcţionarilor publici şi a personalului din administraţia publică, pentru a creşte standardele generale şi de expertiză ale acestora, prin intermediul unor module de pregătire în diverse domenii de interes public, fapt care va duce la îmbunătăţiri structurale şi de proces al managementului ciclului de politici publice în domenii precum: achiziţiile publice, dezvoltarea de proiecte, licitaţii, managementul proiectului şi limbi străine.

Proiectul va fi finalizat la data de 22 septembrie 2013.