UCV: Lansarea volumului monografic „Pagini din istoria învăţământului superior economic din România, 1843 – 2013”

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova anunţă lansarea volumului monografic „Pagini din istoria învăţământului superior economic din România, 1843 – 2013”, luni, 23 iunie 2014, cu începere de la ora 10, în sala 228 a clădirii centrale a Universităţii din Craiova (str. A. I. Cuza, nr. 13). Volumul este elaborat din iniţiativa şi sub egida Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România cu ocazia aniversării a „170 de ani de la primul curs de economie politică ținut de Ion Ghica la Academia Mihăileană din Iași”.

Evenimentul se va desfăşura în prezenţa colectivului de coordonare a lucrării şi a unui auditoriu format din cadre didactice şi studenţi, fiind însă invitaţi să participe şi toţi cei care sunt interesaţi de istoria învăţământului superior economic românesc. La apariţia acestei lucrări şi-au adus contribuţia un număr însemnat de autori (125) din rândul facultăţilor de economie din ţara noastră, sub coordonarea generală a profesorilor Ioan Talpoş, Constantin Roşca şi Nicolae Istudor.

Monografia prezintă pe etape, cele mai reprezentative aspecte din „istoria de aproape două secole a învăţământului universitar de profil economic din ţara noastră, cu împlinirile şi neîmplinirile sale favorizate, frânate sau chiar blocate uneori de mersul evenimentelor geopolitice care au marcat însăşi istoria poporului român”.

Volumul este structurat în 7 părţi distincte, dintre care primele patru părţi evidenţiază principalele evenimente ce au marcat evoluţia învăţământului superior economic românesc din perioadele: 1843-1913, 1913-1948, 1948-1989, 1989-2013, la care se adaugă o parte ce prezintă galeria marilor personalităţi ale ştiinţei economice din România, precum două părţi în care se regăsesc rezumatul şi anexele lucrării.

 

 

BIROUL DE PRESĂ