UCV: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din toamnă

Înscrierile pentru sesiunea de admitere din toamnă, la Universitatea din Craiova, au început, pe 9 septembrie, la următoarele facultăţi: Ştiinţe Exacte, Economie şi Administrarea Afacerilor, Mecanică, Automatică, Calculatore şi Electronică, Inginerie Electrică, precum şi la cea de Agricultură şi Horticultură.
La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor sunt disponibilie 355 de locuri la taxă la specializările: Economie generală şi Comunicare economică, Economie şi Afaceri Internaţionale, Economie şi Afaceri Internaţionale în limba engleză, Finanţe şi Bănci, Finanţe şi Bănci în limba engleză, Management, Marketing, Informatică Economică, Statistică şi Previziune Economică şi 7 locuri la Buget la Finanţe şi bănci (în lb.engleză). Înscrierile se fac în perioada 9-14 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 17 septembrie. Examenul se va face prin concurs de dosare pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.
La Facultatea de Mecanică au rămas disponibile, în urma sesiunii din vară, 30 locuri la Buget şi 148 la taxă la studii universitare Licenţă. Înscrierile se fac în perioada 9-16 septembrie, iar afişarea rezultatelor se va face pe data de 17 septembrie. Admiterea se va face prin concurs de dosare pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică scoate la concurs 91 de locuri la taxă la specializările: Automatică şi informatică aplicată, Ingineria sistemelor multimedia, Calculatoare (în limba engleză), Electronică aplicată Mecatronică şi Robotică. Înscrierile se fac în perioada 9-16 septembrie, iar afişarea rezultatelor se va face pe data de 17 septembrie. Admiterea se va face prin concurs de dosare pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.
La Facultatea de Agricultură şi Horticultură au rămas disponibile în urma sesiunii din vară 40 de locuri la taxă. Înscrierile se fac în perioada 9-18 septembrie, iar afişarea rezultatelor se va face pe data de 20 septembrie. Admiterea se va face prin concurs de dosare pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.
Facultatea de Inginerie Electrică scoate la concurs pentru sesiunea din toamnă de admitere, 166 de locuri la buget şi 80 la taxă. Locurile la Buget sunt disponibile la domeniile: Inginerie aerospaţială, Inginerie electrică, Inginerie Energetică, Ingineria mediului, Ştiinţe inginereşti aplicate. Înscrierile se vor face în perioada 9-16 septembrie, iar rezultatele vor fi afişate pe 17 septembrie. Admiterea se va face pe baza mediei de la bacalaureat.
Facultatea de Ştiinţe Exacte desfăşoară, în perioada 04 – 25 septembrie, admiterea pentru anul universitar 2013-2014. În total, la această facultate, au rămas disponibile, în urma sesiunii din vară, 65 de locuri la buget şi 203 la taxă la studii universitare de Licenţă.
Inscrierea candidaţilor se va face după calendarul următor:
1. Ştiinţe Exacte –Mate-matică şi Informatică – 09 septembrie – 16 septembrie
2. Ştiinţe Exacte – Chimie – 04 septembrie – 18 septembrie
3. Ştiinţe Exacte – Fizică – 09 septembrie – 22 septembrie
Pentru realizarea admiterii va fi concurs de dosare şi se va ţine cont doar de media obţinută la bacalaureat.
Afişarea rezultatelor se va face la data de 16 septembrie pentru specializarea Matematică –Informatică, la 19 septembrie pentru specializarea Chimie şi pe data de 23 septembrie pentru Fizică.

BIROUL DE PRESĂ