UCV: Finalizare proiect grant – „Program de orientare, consiliere profesională şi pregătire la locul de muncă pentru studenţii din domeniul socio-uman din regiunea Sud-Vest Oltenia”

 

„Program de orientare, consiliere profesională şi pregătire la locul de muncă pentru studenţii din domeniul socio-uman din regiunea Sud-Vest Oltenia” ( cod contract: POSDRU/161/2.1/G/139411)

 

Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dolj, anunţă finalizarea proiectului „Program de orientare, consiliere profesională şi pregătire la locul de muncă pentru studenţii din domeniul socio-uman din regiunea Sud-Vest Oltenia” (POSDRU/161/2.1/G/139411). Proiectul a fost câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă”.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat, pe lângă dezvoltarea aptitudinilor practice şi facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a 700 de studenţi de la 5 specializări din domeniul socio-uman (ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice, istorie şi relaţii internaţionale) şi îmbunătăţirea serviciilor  de orientare şi consiliere profesională.

Proiectul a sprijinit peste 700 de studenţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin oferirea serviciilor de consiliere şi a stagiilor de practică tutorizată.

Valoarea totală a proiectului este de 1.535.187,17 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.519.875,31 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Conferinţa de finalizare a proiectului va avea loc joi 8 octombrie 2015, ora 12, în Aula Magna a Facultăţii de Drept, cu sediul în Craiova, Strada Calea Bucureşti, nr. 107D.