UCV: Din 26.09.2014 vor începe cazările studenţilor în căminele studenţeşti

 

Universitatea din Craiova prin Direcţia Administrativă şi Cămine – Cantine împreună cu Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti – C.O.S. vă informează că din 26.09.2014 vor începe cazările studenţilor în căminele studenţeşti.

Informații utile:

I. Perioada de cazare: 26 și 27.09.2014 pentru anii mari

                                       29.09.2014 pentru anul I

 

II. Program cazări :  8,00 – 12,00/13,00 – 18,00

 

III. Actele necesare cazării:

–          Dispoziţie repartizare loc camin de la comisia de cazare a facultăţii;

–          Buletin identitate sau carte identitate (original + 2 xerocopii);

–          Certificat casătorie (xerocopie) pentru studenţii familişti;

–          Adeverinţă de la facultate cu menţiunea buget sau taxă;

–          5 lei contravaloarea pentru viza de flotant;

Pentru copiii personalului didactic aflat în activitate:

–  Adeverinţă emisă de unitatea de invăţâmânt şi vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean (în original);

Pentru copiii personalului didactic pensionat:

–          Adeverinţă emisă de unitatea de invăţământ şi vizată de Inspectoratul Şcolar

 

Judeţean care  atestă faptul că a desfăşurat activitate didactică cel puţin 10 ani (în original);


Pentru studenţii străini şi studenţii străini de etnie romana:

– Paşaport/Carte identitate;

– Adeverinţă de student eliberată de secretariatul facultăţii;

Pentru studenţii proveniti din Centre de Plasament

–          Adresa din partea Centrului de plasament prin care se comunică contul din care se face plata;

Pentru studenţii orfani de ambii parinţi:

– Certificate deces (copie);

 


IV. Solutionarea cererilor de cazare se va afisa pe www.ucv.ro si www.cosucv.ro pe data de 20.09.2014.

 

V. Mass-media poate participa la toate activităţile legate de cazare, accesul făcându-se pe baza legitimaţiei personalizate care se ridică cu 24 ore înainte de începerea cazărilor de la registratura Universităţii din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13.