UCV: Concurs de admitere la 11 facultăţi

universitate craiova UCV: Concurs de admitere la 11 facultăţi poze

Universitatea din Craiova organizează, în luna septembrie, concurs de admitere la 11 facultăţi din structura sa. În total, pentru această sesiune, sunt scoase la concurs 270 de locuri finanţate de la buget pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi 1243 de locuri la taxă.
1. Facultatea de Ştiinţe Exacte – sunt scoase la concurs 9 locuri la buget şi 23 la taxă la domeniul Chimie. Admiterea se va face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat, iar dosarele pot fi depuse în perioada 05-19.09.2012. La domeniul Fizică sunt scoase la concurs 23 de locuri la buget şi 29 la taxă, iar înscrieruile se fac în perioada 03-16.09.2012. La Informatică sunt disponibile 29 de locuri la buget şi 66 la taxă, iar înscrierile se fac în perioada 05-15.09.2012. La Matematică sunt scoase la concurs 19 locuri la buget şi 59 la taxă, iar înscrierile se fac în perioada 05-15.09.2012. La domeniul Ştiinţe ale mediului sunt disponibile 8 locuri la buget şi unul la taxă la specializarea fizica mediului(înscrierile se fac în perioada 03-16.09.2012 ), iar la chimia mediului (înscrierile se fac în perioada 05-19.09.2012) sunt scoase la concurs 9 la buget şi 3 la taxă.
2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – sunt scoase la concurs 83 de locuri cu taxă la specializarea Educaţie fizică şi sport şi 25 de locuri cu taxă la Kinetoterapie şi motricitate specială. De asemenea, la Drobeta Tr. Severin au fost scoase la concurs 40 de locuri la Educaţie fizică şi sport şi 50 de locuri cu taxă la Kinetoterapie şi motricitate specială. Admiterea se va face pe baza mediei de la bacalaureat, iar cei interesaţi pot depune dosarele în perioada 13-15.09.2012
3. Facultatea de Litere – admiterea se va face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat. Pentru această sesiune sunt scoase la concurs 21 de locuri cu taxă la forma învăţământ la distanţă la specializarea Limba şi literatura română şi o limbă străină la alegere. De asemenea, sunt disponibile 3 locuri finanţate de la buget la domeniul Teatru/ specializarea artele spectacolului, actorie. Depunerea dosarelor se va face la data de 13.09.2012
4. Facultatea de Ştiinţe Sociale Drobeta Turnu Severin- admiterea se va face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat. Sunt disponibile 19 locuri cu taxă la specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, iar înscrierile se fac în perioada 03-17.09.2012
5. Facultatea de Teologie Ortodoxă – admiterea se va face pe bază de concurs constând în interviu, eliminatoriu, în vederea veri-fi-cării apti-tu–dinilor vocaţio-nale, urmat de ierarhizare în baza mediei de la examenul de bacalaureat. La specializarea Artă sacră sunt disponibile 8 locuri la buget şi 7 la taxă. Înscrierile se vor face în perioada 03-14.09.2012, iar proba eliminatorie se va desfăşura la data de 17.09.2012.
6. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative – Admiterea va avea loc pe baza mediei de la examenul de bacalaureat. La domeniul Drept sunt scoase la concurs 10 locuri la taxă, la domeniul Ştiinţe Administrative, secţia Asistenţă managerială şi secretariat sunt disponibile 53 de locuri, iar la Administraţie publică – Drobeta Tr. Severin sunt libere 15 locuri la taxă. Înscrierile se pot face în perioada 10-18.09.2012
7. Facultatea de Economie şi Administrarea afacerii – concurs pe baza mediei de la examenul de bacalaureat. În Craiova, la domeniul Finanţe sunt disponibile 10 locuri la buget la specializarea Finanţe Bănci şi 5 la Economie şi afaceri internaţionale. De asemenea, sunt disponibile 200 de locuri cu taxă la celelalte specializări zi-id. Înscrierile se fac în perioada 10-15.09.2012. La Drobeta Tr. Severin sunt disponibile 221 de locuri la taxă zi şi ID la specializările Contabilitate şi informatică de gestiune, finanţe şi bănci, Management, Administrarea afacerii şi Economia comerţului, turismului şi serviciilor. La Severin înscrierile se fac în perioada 03-17.09.2012
8. Facultatea de Mecanică – concurs pe baza mediei de la examenul de bacalaureat. Pentru acestă sesiune sunt scoase la concurs 12 locuri la buget la specializarea Inginerie economică în domeniul mecanic şi 1 loc la buget la Autovehicule rutiere. La taxă sunt disponibile, pentru Craiova, 70 de locuri la specializările: Autovehicule rutiere, Ingineria transporturilor şi a traficului, Tehnologia construcţiilor de maşini şi Inginerie economică în domeniul mecanic. La aceleaşi specializări sunt disponibile şi 67 de locuri la taxă la Drobeta Tr. Severin.
9. Facultatea de Inginerie Electrică – concurs pe baza mediei de la examenul de bacalaureat şi sunt disponibile la buget 134 de locuri la specializările: Inginerie electrică şi calculatoare, Sisteme electrice, Electromecanică, Inginerie energetică Ingineria mediului, Inginerie aerospaţială, Ştiinţe inginereşti aplicate, Inginerie electrică cu frecvenţă şi 24 de locuri taxă. Dosarele pot fi depuse în în perioada 10-17.09.2012
10. Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică – concurs pe baza mediei de la examenul de bacalaureat. Sunt scoase la concurs 139 de locuri la taxă la specializările Calculatoare (predare în lb. română) Calculatoare (predare în lb. engleza) Automatică şi informatică aplicată Ingineria sistemelor multimedia Electronica aplicată, Mecatronica şi Robotică
11. Facultatea de Agricultură şi Horticultură – concurs pe baza mediei de la examenul de bacalaureat. Sunt disponibile 12 locuri la specializarea agricultură. Înscrierile se fac în perioada 10-21.09.2012.
Pentru candidaţii de etnie rromă sunt disponibile 13 locuri la buget
Pentru mai multe detalii accesaţi link-ul următor:
http://cis01.central.ucv.ro/documente/anunturi/admitere_septembrie_2012.pdf