UCV: Certificate de atestare a studiilor postdoctorale pentru 60 de cercetători

Vineri, 7 februarie 2014, ora 11.00, în sala 444 din clădirea centrală a Universităţii din Craiova, str. A.I. Cuza, nr.13, va avea loc festivitatea de înmânare oficială, de către dl. rector al Universității din Craiova, prof. univ. dr. Dan-Claudiu Dănișor, a certificatelor de atestare a studiilor postdoctorale pentru 60 de cercetători, cadre didactice ale Universității din Craiova.

Grupul de 60 de cercetători și-a desfășurat activitățile științifice din cadrul studiilor postdoctorale timp de 3 ani, beneficiind de sprijin financiar, sub forma unor burse lunare, în cadrul proiectului strategic „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, proiect câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Parteneri instituţionali în cadrul proiectului au fost Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

În urma implementării proiectului, la nivelul Universității din Craiova au fost obținute rezultate deosebite, concretizate în 7 acorduri de cooperare încheiate cu universități și institute de cercetare din Uniunea Europeană (din Germania, Franța, Spania, Grecia, Bulgaria), 3 acorduri de parteneriat cu edituri recunoscute la nivel național, 57 de luni mobilitate de lungă durată la universități și institute de cercetare din Uniunea Europeană, 440 de articole în reviste naționale, internaționale și volume ale unor manifestări științifice internaționale, participări la 312 conferințe internaționale. De asemenea au fost realizate 60 de monografii în domeniile de cercetare postdoctorale.

BIROUL DE PRESĂ