UCV: Au fost selectați decanii facultăților de Științe Sociale, Horticultură și Agronomie

 

Marți, 22 septembrie 2015, la Universitatea din Craiova s-au finalizat concursurile publice de selectare a decanilor la Facultatea de Științe Sociale, Facultatea de Horticultură și Facultatea de Agronomie.

Decanii au fost selectați prin concurs public ce a constat în analiza și evaluarea dosarelor candidaților de către comisiile de concurs, urmate de audierea candidaților în fața comisiilor. Fiecare comisie de concurs a fost alcătuită din Rectorul Universității, Președintele Senatului, doi Prorectori și trei cadre didactice desemnate de consiliul facultății pentru care s-a selectat decanul.

Pentru a putea participa la concursul public de selectare a decanilor, candidații au obținut avizul consiliului facultății în cadrul căreia s-au înscris.

Audierea a constat în susținerea programului managerial și într-un interviu în timpul căruia fiecare candidat a răspuns la întrebări legate de managementul universitar.

Pentru selectarea decanilor, fiecare comisie de concurs a avut în vedere calitatea programului managerial propus, adecvarea mijloacelor de acțiune indicate de candidați cu scopurile programului managerial, integrarea programului managerial în planul managerial al Rectorului, experiența managerială a candidatului, probitatea sa morală și reputația științifică.

Criteriile de evaluare au fost: recunoașterea națională și internațională, activitatea de cercetare științifică, experiența managerială și audierea candidatului în plenul comisiei.

Candidații câștigători, stabiliți prin decizii unanime ale comisiile de concurs, au fost:

–  conf. univ. dr. Ionuț  Virgil Șerban : decan al Facultății de Științe Sociale;

– conf. univ. dr. Constantin Băducă Cîmpeanu: decan al Facultății de Horticultură;

– conf. univ. dr. Radu Lucian Pânzaru : decan al Facultății de Agronomie.

Câștigătorii concursului public pentru ocuparea funcției de decan vor fi validați de Senat și numiți în funcție prin decizie a rectorului Universității din Craiova.

Începând cu 1 octombrie 2015, în cadrul Universității din Craiova vor funcționa 12 facultăți: Facultatea de Științe, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Sociale, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Facultatea de Agronomie, Facultatea de Horticultură.

 

BIROUL DE PRESĂ