UCV: ADMITERE MASTER – Sesiune suplimentară la Automatică

 

 

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică scoate la concurs, în sesiunea suplimentară SEPTEMBRIE 2013, următoarele locuri cu taxă:

 Domeniul Ingineria Sistemelor cu două programe de studii universitare de master:
o Master în Automatica Sistemelor Complexe: 14 locuri cu taxă;

o Master în Tehnologii Informatice în Ingineria Sistemelor: 14 locuri cu taxă;
 Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei cu trei programe de studii
universitare de master:
o Master în Information Systems for e-Business: 13 de locuri cu taxă;
o Master în Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor: 14 locuri cu taxă;
o Master în Inginerie Software: 13 de locuri cu taxă;
 Domeniul Mecatronică şi Robotică cu programul de studii universitare de master:

o Master în Sisteme de Conducere în Robotică: 13 locuri cu taxă.

Numărul total de locuri cu taxă scoase la concurs în sesiunea suplimentară din SEPTEMBRIE 2013 este de 81.

Înscrierile se vor face în perioada 25 – 27 septembrie 2013 între orele 8.30 – 15.00.