UCV: Admitere la Facultatea de Ştiinţe Exacte

Facultatea de Ştiinţe Exacte din cadrul Universităţii din Craiova desfăşoară, în perioada 15 – 31 iulie, admiterea pentru anul universitar 2013-2014, la domeniile din structura sa. În total, la această facultate, au fost scoase la concurs 785 de locuri dintre care 357 la buget şi 428 la taxă. Astfel, la domeniile Informatică şi Matematică înscrierile în vederea admiterii se vor face în perioada 15-26 iulie. Rezultatele finale vor fi afişate pe 26 iulie. Pentru realizarea admiterii va fi concurs de dosare şi se va ţine cont doar de media obţinută la bacalaureat. Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie se vor lua în calcul nota la disciplina obligatorie a profilului obţinută la examenul de bacalaureat şi nota la disciplina Limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat.
La domeniile Chimie şi Ştiinţa Mediului (specializarea Chimia Mediului), înscrierile se vor face în perioada 15-26 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate tot la data de 26 iulie. Tinerii vor fi admişi pe baza unul concurs de dosare şi se va lua în calcul doar media de la bacalaureat. În situaţia în care vor fi doi concurenţi cu aceeaşi media, vor fi departajaţi prin nota obţinută la disciplina Limba şi Literatura română, dar şi prin nota la disciplina obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat.
La domeniile Fizică şi Ştiinţa Mediului (specializarea Fizica Mediului), înscrierile se vor face în perioada 15-28 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 29 iulie. Admiterea se va face pe baza concursului de dosare. Ierarhizarea candida-ţilor se face în funcţie de punctajul personal obţinut ca sumă dintre media ponderată a exa-menului de baca-laureat şi punc-tajul perfor-man-ţelor olimpice. Concurenţii cu aceeaşi medie vor fi departajaţi prin nota la disciplina Fizică obţinută la examenul de bacalaureat, nota la disciplina Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat dar şi nota la disciplina Limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat.

La domeniul Geografie, înscrierea candidaţilor se va face în perioada 15-24 iulie, iar rezultatele vor fi afişate la data de 26 iulie. Admiterea se va face prin concurs de dosare, la care se va lua în calcul media obţinută la examenul de bacalaureat. Pentru departajare se va ţine cont de nota la disciplina Limba şi Literatura română obţinută la examenul de bacalaureat.
Pentru toate domeniile din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte, taxa de înscriere este de 100 de lei pentru un domeniu, iar taxa de şcolarizare pentru locurile nebugetate este de 3000 de lei pe an.

Pentru mai multe informatii accesati www.ucv.ro