UCV: Admitere 2014 la Universitatea din Craiova. Calendar, acte necesare, cifra de școlarizare, taxe

universitate craiova UCV: Admitere 2014 la Universitatea din Craiova. Calendar, acte necesare, cifra de școlarizare, taxe poze

Universitatea din Craiova desfăşoară, începând cu data de 14 IULIE 2014, admiterea pentru anul universitar 2014-2015 pentru studiile universitare de licenţă la cele 10 facultăţi din structura sa. În total, pentru pentru ciclul I – studii universitare de  licenţă – sunt disponibile 5550 de locuri distribuite între 55 de domenii şi 99 de specializări. Potenţialii candidaţi au la dispoziţie 2880 de locuri la buget, dintre care 30 sunt pentru romi. De asemenea, pentru sesiunea din luna iulie 2014 sunt scoase la concurs 2670 de locuri la taxa, învăţământ zi, cu frecvenţă redusă sau la distanţă.

Oferta educaţională poate fi vizualizată pe panourile din Holul Central al Universităţii, strada A. I. Cuza, nr. 13, unde vor  fi prezentate  informaţii despre programele de studiu. În plus, candidaţii pot obţine informaţii de la sediul fiecărei facultăţi precum şi de pe site-ul www.ucv.ro.

În anexe, veţi găsi informaţiile legate de:

– documentele necesare la înscriere;

– cifra de şcolarizare;

– perioada de înscriere, de derulare a probelor de concurs, respectiv perioada de afişare a rezultatelor la nivelul fiecărei facultăţi;

– criteriile de admitere;

– taxele de înscriere.

 

Anexa 1

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • fişă-tip de înscriere ;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2013);
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
 • adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I sau C.I   în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Craiova.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Craiova pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii,  iar copia legalizată la cealaltă facultate.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                                                                                             Aprobat în şedinţa de Senat din data de 30.01.2014

 

                                                                                                          Calendarul concursului de admitere,

studii universitare de Licenţă, sesiunea Iulie 2014

 

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor, depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi

 

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate / Afişa­rea rezultatelor finale Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

Taxa de înmatri­culare şi semnare contracte
de studii

Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

15-25.07.2014

Concurs de dosare

25.07.2014

26-30.07.2014

30.07.2014

31.07.2014

28.07.2014-30.07.2014

Educaţie Fizică şi Sport – Craiova

14-19.07.2014

21-23.07.2014

24.07.2014

Educaţie Fizică şi Sport – Severin

14-23.07.2014

24-26.07.2014

27.07.2014

Litere – toate programele cu excepţia celor din domeniile Muzică, Teatru şi artele spectacolului, Ştiinţe ale educaţiei

21 – 26.07.2014

28.07.2014

29 – 31.07.2014

01.08.2014

09- 11.09.2014

29.07.2014-31.07.2014

      – domeniul Muzică

21-24.07.2014

Etapa I eliminatorie -25.07.2014

Etapa a II-a aptitudini –

26.07.2014

28.07.2014

29-31.07.2014

01.08.2014

09- 11.09.2014

29.07.2014 – 31.07.2014

   – domeniul Teatru şi artele spectacolului

21-24.07.2014

Etapa I eliminatorie -25.07.2014

Etapa a II-a aptitudini –

26.07.2014

28.07.2014

29-31.07.2014

01.08.2014

09-11.09.2014

29.07.2014 – 31.07.2014

 

– domeniul Ştiinţe ale educaţiei (PIPP Craiova+Severin)

21- 25.07.2014

Probă eliminatorie –

26.07.2014

28.07.2014

29-31.07.2014

01.08.2014

09-11.09.2014

29.07.2014 – 31.07.2014

Drept şi Ştiinţe Sociale

15-23.07.2014

25.07.2014

26.07.2014

27-29.07.2014

29.07.2014-31.07.2014

Teologie Ortodoxă

07-23.07.2014

24.07.2014

25.07.2014

28.07.2014

29.07.2014

30.07.2014

31.07.2014

18.09.2014-19.09.2014

 

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor, depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi

 

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate / Afişa­rea rezultatelor finale Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

Taxa de înmatri­culare şi semnare contracte
de studii

Economie şi Administrarea Afacerilor

14-25.07.2014

26.07.2014

27.07.2014

28-30.07.2014

31.07.2014

31.07.2014-01.08.2014

15.09.2014-26.09.2014

Mecanică

14-26.07.2014

27.07.2014

28-30.07.2014

30.07.2014

30, 31.07.2014

27.07.2014-31.07.2014

Inginerie Electrică

14-26.07.2014

26.07.2014

28-30.07.2014

30.07.2014

30.07.2014

26.07.2014-31.07.2014

Automatică,  Calculatoare şi Electronică

14-26.07.2014

26.07.2014

28-30.07.2014

30.07.2014

30.07.2014

26.07.2014-31.07.2014

Agricultură şi Horticultură

14-26.07.2014

27.07.2014

28-30.07.2014

30.07.2014

30-31.07.2014

27.07.2014-31.07.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                                                                                             Aprobat în şedinţa de Senat din data de  30.01.2014

Calendarul concursului de admitere,

studii universitare de master, sesiunea Septembrie 2014

 

 

 

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în limbi străine

Desfăşurarea probelor de concurs

 

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locu­rilor, depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi  

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate şi afişa­rea rezultatelor finale

Plata taxei de înma­tri­culare/

Semnare contracte

şcolarizare

Matematică şi Stiinte ale Naturii

08.09.2014-17.09.2014

19.09.2014

20.09.2014

22.09.2014-24.09.2014

25.09.2014

22.09.2014-24.09.2014

Educaţie Fizică şi Sport

Activitate motrică

08.09.2014-17.09.2014

18.09.2014

19.09.2014

Performanţă în sport

08.09.2014-17.09.2014

20.09.2014

21.09.2014

Kinetoterapie în reeducarea….

08.09.2014-17.09.2014

19.09.2014

20.09.2014

Litere

09-10.09.2014

11.09.2014

12.09.2014

15-16.09.2014

18.09.2014

15-16.09.2014

Drept şi Ştiinţe Sociale

03-12.09.2014

15-17.09.2014

17-18.09.2014

19-24.09.2014

19-24.09.2014

Teologie Ortodoxă

01.09.2014-11.09.2014

12.09.2014

15-19.09.2014

Economie şi Administrarea Afacerilor

21-26.07.2014 – prima etapă

08-13.09.2014 – a doua etapă

14.09.2014

16.09.2014 – examen tip grilă pt. ocuparea locurilor finanţate de la buget

18.09.2014

22.09.2014-26.09.2014

Mecanică

08-19.09.2014

20.09.2014

21.09.2014

21.09.2014

22, 23.09.2014

24.09.2014

21-25.09.2014

Inginerie Electrică

15-21.09.2014

23.09.2014

23.09.2014

24-26.09.2014

27.09.2014

23-29.09.2014

Automatică,  Calculatoare şi Electronică

08-19.09.2014

20.09.2014-21.09.2014

22.09.2014

22-23.09.2014

24.09.2014

22-25.09.2014

Agricultură şi Horticultură

08-19.09.2014

22.09.2014

23.09.2014

23-24.09.2014

24.09.2014

21-25.09.2014

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                                                                                             Aprobat în şedinţa de Senat din data de 30.01.2014

Calendarul concursului de admitere,

studii universitare de Licenţă, sesiunea Septembrie  2014

 

 

 

Facultatea

Înscrierea candidaţilor

     Probe eliminatorii

sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb. străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

 

Afişare

rezultate

 

Confirmarea locurilor, depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi

 

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate /

Afişa­rea rezultatelor finale

 

Confirmarea locurilor

ocupate /

Retragerea dosarelor

Plata taxei de

înma­­tri­culare/ Semnare contracte

şcolarizare

Matematică şi Stiinte ale Naturii

08.09.2014-17.09.2014

Concurs de dosare

17.09.2014

18.09.2014-20.09.2014

22.09.2014

23.09.2014-24.09.2014

18.09.2014-20.09.2014

Educaţie Fizică şi Sport – Craiova

08.09.2014-20.09.2014

22.09.2014-24.09.2014

25.09.2014

Educaţie Fizică şi Sport – Severin

08.09.2014-24.09.2014

25.09.2014-27.09.2014

28.09.2014

Litere

Drept şi Ştiinţe Sociale

Teologie Ortodoxă

01-10.09.2014

11.09.2014

12.09.2014

15.09.2014

16.09.2014

17.09.2014

18.09.2014

18.09.2014-19.09.2014

Economie şi Administrarea Afacerilor

08.09.2014-13.09.2014

14.09.2014

16.09.2014

18.09.2014

17.09.2014-18.09.2014

22.09.2014-26.09.2014

 

Mecanică

08–17.09.2014

17.09.2014

18.09.2014-19.09.2014

20.09.2014

20.09.2014-23.09.2014

17.09.2014-25.09.2014

 

Inginerie Electrică

08-17.09.2014

17.09.2014

18-19.09.2014

19.09.2014

22.09.2014-23.09.2014

17.09.2014-25.09.2014

Automatică,  Calculatoare şi Electronică

08-17.09.2014

17.09.2014

18-19.09.2014

19.09.2014

22.09.2014-23.09.2014

17.09.2014-25.09.2014

Agricultură şi Horticultură

08-17.09.2014

17.09.2014

18-19.09.2014

22.09.2014

22.09.2014-23.09.2014

17.09.2014-25.09.2014

 

 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                                                                                            

                                                                                                                                                            Aprobat în şedinţa de Senat din data de  30.01.2014

 

 

 

Concurs de admitere

Studii universitare de LICENŢĂ

anul I, anul universitar 2014 – 2015

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de admitere

Criterii de departajare la

medii egale

Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii Informatică Informatică

A

IF

Concurs de dosare.

Media examenului de

bacalaureat – 100%

1.  Nota obţinută la  proba scrisa la disci­pli­na Limba şi lite­ratura română din cadrul examenului de bacalaureat.

2. Nota  la discipli­na obligatorie a profi­lu­lui din cadrul exame­nului de bacalaureat.

Matematică Matematica

A

IF

Matematică informatică

A

IF

Chimie Chimie

A

IF

Biochimie tehnologică

A

IF

Ştiinţa mediului Chimia mediului

A

IF

Fizica mediului

A

IF

 

Fizica

Fizică

A

IF

Fizică informatică

A

IF

Fizică medicală

A

IF

Geografie Geografie

A

IF

Geografia turismului

AP

IF

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de

admitere

Criterii de departajare la

medii egale

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie fizică şi sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie fizică şi sportivă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

IF

Probe de evaluare a capacităţii motrice

a. Testul de atletism             – 30%

b. Testul de gimnastică          – 30%

c. Testul de discipline sportive:

o disciplină sportivă la alegere baschet, volei, handbal, fotbal – pentru băieţi, tenis de masă,

sporturi de luptă (arte marţiale, lupte), scrimă                         – 30%

Media bacalaureat                  – 10%

Candidaţii care nu obţin cel puţin media 5,00 (cinci) la cele trei teste sunt eliminaţi din concurs.

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială

A

IF

Probe de evaluare a capacităţii motrice

a. Testul de atletism            – 30%

b. Testul de gimnastică          – 30%

c. Test scris – biologie           – 30%

Media bacalaureat                  – 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de admitere

Criterii de departajare la

medii egale

 

 

Facultatea de Litere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbă şi literatură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină

A

IF

 

 

Concurs pe bază de dosar.

Media examenului de

Bacalaureat – 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat.

2. Limba şi literatura română – proba orală de la examenul de Bacalaureat.

Limba şi literatura ro­mâ­nă – o limbă şi lite­ratură modernă (en­gle­ză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

A

IF

Limba şi literatura ro­mână – o limbă şi lite­ratură modernă (en­gle­ză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

A

ID

Limba şi literatura ro­mână – O limbă şi lite­ratură modernă (fran­ceză, engleză)

(Drobeta-Tr. Severin)

A

IF

O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi literatură modernă (B) / Limba şi literatura latină

A

IF

Limbi moderne aplicate Traducere şi interpre­tare (engleză, franceză)

A

IF

Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice

A

IF

Jurnalism

AP

IF

Muzică

 

Interpretare muzicală – canto

A

IF

Etapa I-eliminatorie

– probă interpretativă

Etapa a II-a

– probe teoretice orale: solfegiu,

auz muzical.

1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la examenul de bacalaureat

2. Limba şi literatura română – proba orală de la examenul de bacalaureat

Interpretare muzicală – instrumente

A

IF

Pedagogie muzicală

A

IF

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de admitere

Criterii de departajare la

medii egale

Facultatea de Litere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatru şi artele spectacolului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artele spectacolului (actorie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

IF

 

Etapa I – eliminatorie

O probă orală/practică de testare a aptitudinilor vocale, ritmice şi de interpretare ale candidatului: prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins.

Etapa a II-a cu notă

– atelier de improvizaţie;

– un monolog

 

Criteriul 1: Nota de la proba “atelier de improvizaţie”

Criteriul 2: Nota de la proba “monolog”

Criteriul 3: Media

la examenul de bacalaureat.

Ştiinţe ale educaţiei

 

 

 

 

 

Pedagogia învăţă­mân­tului primar şi preşcolar

A

IF

Etapa I – eliminatorie

– probă orală  – interviu (admis/respins)

Etapa a II-a

– media examenului de  Bacalaureat – 100%

Criteriul 1 – Limba şi literatura română – proba scrisă de la examenul de Baca­laureat

Criteriul 2 – Limba şi literatura română – proba orală de la examenul de Bac.

 

Pedagogia învăţă­mân­tului primar şi preşcolar

(Drobeta-Tr.Severin)

A

IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de admitere

Criterii de departajare la

medii egale

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teologie

 

 

 

 

Teologie ortodoxă pastorală

 

 

 

 

A

IF

Etapa I

Probe eliminatorii:

– Examen psihologic (admis/respins)

– Verificarea aptitudinilor muzicale

(admis/respins)

Etapa a II-a

– Examen scris Teologie

  Dogmatică – 70%

– Media la Bacalaureat – 30%

Nota obţinută la proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică.
Arte vizuale Artă sacră

AP

IF

Probe eliminatorii:

– Examen psihologic (admis/respins)

– Interviu (admis/respins)

– Probe practice (punctaj)

– Media la Bacalaureat: 100%.

Punctajul obţinut la proba practică de desen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de admitere

Criterii de departajare la

medii egale

Facultatea

de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drept

 

 

 

 

 

 

 

 

Drept

A

IF

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat (Specializarea Drept, învăţământ cu frecvenţă):

– Probă scrisă, tip grilă, la disci­plina Limba română.

1. Media de la examenul de Bacalaureat.

2. Nota obţinută la proba „Limba şi literatura română”- scris, la examenul de Bacalaureat.

Drept

 

 

A

IFR

 

Pentru locurile cu taxă (Spe­cia­liz. Drept, învăţă­mânt cu frec­venţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă):

– Concurs pe bază de dosar, media examenului de bacalaureat –  100%.

1. Nota obţinută la proba „Limba şi literatura română”- scris, la examenul de Bacalaureat.

2. Nota de la proba obligatorie a profilului

Ştiinţe administrative Administraţie publică

A

IF

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat şi pentru locurile cu taxă:

– concurs pe bază de dosar, media examenului de Bacalaureat – 100%.

1. Nota obţinută la proba „Limba şi literatura română”-scris, la examenul de Bacalaureat.

2. Nota de la proba obligatorie a profilului.

Administraţie publică

(Drobeta-Tr.Severin)

 

A

IF

Istorie Istorie

A

IF

Concurs pe bază de dosar, media examenului de Bacalaureat – 100%. 1. Nota obţinută la proba „Limba şi literatura română”- scris, la examenul de Bacalaureat.

2. Nota de la proba obligatorie a profilului..

Filosofie Filosofie

A

IF

Relaţii inter­naţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

Asistenţă socială Asistenţa socială

AP

IF

Sociologie Sociologie

A

IF

Ştiinţe politice Ştiinţe politice

A

IF

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de admitere

Criterii de departajare la

medii egale

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrarea afacerilor

 

 

 

Administrarea afacerilor (Drobeta-Tr.Severin)

A

IF

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, se organizează pe domenii de studii, prin concurs de dosare, pe baza rezultatelor obţinute la bacalaureat. La înscriere, candi­da­ţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se „prin alunecare” în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie

cu opţiunile fiecărui candidat şi în limita locurilor (buget şi taxă) aprobate pentru anul universitar 2014-2015.

Media generală de admitere este media de la Bacalaureat – 100%.

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământul la distanţă, se face numai pentru locuri cu taxă, prin concurs de dosare, pe domenii de studii, pe baza rezultatelor obţinute la bacalaureat. La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se „prin alunecare” în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile fiecărui candidat şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2014-2015.

Media generala de admitere este media examenului de bacalaureat

-100%

La medii generale de admitere egale pentru departa­ja­rea candidaţilor se vor folosi trei criterii, în ordinea:

– nota la proba scrisă de „Limba şi literatura româ­nă” obţinută la exame­nul de bacalaureat;

– nota la proba obligatorie a profi­lului obţinută la exame­nul de bacalaureat;

– nota la proba la alegere a profilului şi specializării obţinută la exame­nul de bacalaureat.

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

Economia comerţului, turismu­lui şi serviciilor

(Drobeta-Tr.Severin)

A

IF

Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică

A

IF

Statistică şi previziune economică

A

IF

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

Contabilitate şi infor­ma­­tică de gestiune (Drobeta-Tr.Severin)

A

IF

Economie Economie generală şi comunicare economică

AP

IF

Marketing Marketing

A

IF

Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale

A

IF

Economie şi afaceri internaţionale

A

ID

Economie şi afaceri internaţionale (lb.engleză)

AP

IF

 

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de admitere

Criterii de departajare la

medii egale

 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanţe

 

 

 

 

 

Finanţe şi bănci

A

IF

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, se organizează pe domenii de studii, prin concurs de dosare, pe baza rezultatelor obţinute la bacalaureat. La înscriere, candi­da­ţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se „prin alunecare” în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie

cu opţiunile fiecărui candidat şi în limita locurilor (buget şi taxă) aprobate pentru anul universitar 2014-2015.

Media generală de admitere este media de la Bacalaureat – 100%.

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământul la distanţă, se face numai pentru locuri cu taxă, prin concurs de dosare, pe domenii de studii, pe baza rezultatelor obţinute la bacalaureat. La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se „prin alunecare” în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile fiecărui candidat şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2014-2015.

Media generala de admitere este media examenului de bacalaureat

-100%

La medii generale de admitere egale pentru departa­ja­rea candidaţilor se vor folosi trei criterii, în ordinea:

– nota la proba scrisă de „Limba şi literatura româ­nă” obţinută la exame­nul de bacalaureat;

– nota la proba obligatorie a profi­lului obţinută la exame­nul de bacalaureat;

– nota la proba la alegere a profilului şi specializării obţinută la exame­nul de bacalaureat.

Finanţe şi bănci

A

ID

Finanţe şi bănci

(în limba engleză)

AP

IF

Finanţe şi bănci

(Drobeta-Tr.Severin)

A

IF

Finanţe şi bănci

(Drobeta-Tr.Severin)

AP

ID

Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management

A

IF

Management

A

ID

Management

(Drobeta-Tr.Severin)

A

IF

Management

(Drobeta-Tr.Severin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

ID

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de admitere

Criterii de departajare

la medii egale

Facultatea de Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere

A

IF

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nota de la proba de Limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.

2. Nota de la proba de matematică de la examenul de bacalaureat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului

A

IF

Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor

(Drobeta-Tr. Severin)

A

IF

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediu­lui în industrie  (Drobeta – Tr.Severin)

A

IF

Inginerie industrială Tehnologia cons­truc­ţiilor de maşini

A

IF

Ingineria sudării

(Drobeta-Tr. Severin)

A

IF

Inginerie marină şi navigaţie Navigaţie şi transport mari­tim şi fluvial(Dr.Tr.Severin)

A

IF

Inginerie şi management

 

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

Inginerie eco­no­mică indus­trială (Dr.-Tr.Severin)

A

IF

 

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

AP

IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

 

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de admitere

Criterii de departajare

la medii egale

Facultatea de Inginerie Electrică Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota obţinută la proba de ”Limba şi literatura română” la examenul de Bac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii de aviaţie

A

IF

Inginerie electrică

 

 

 

Electromecanică

A

IF

Electromecanică

A

IFR

Inginerie electrică şi calculatoare

A

IF

Inginerie electrică şi

calcu­­latoare (în lb.franceză)

A

IF

Sisteme electrice

A

IF

Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice

A

IF

Termoenergetică

A

IF

Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică aplicată în inginerie electrică

A

IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de admitere

Criterii de departajare

la medii egale

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

 

 

 

 

 

 

 

Calculatoare şi teh­nologia informaţiei Calculatoare

A

IF

 

Calculatoare (în lb.engleză)

A

IF

 

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%.

 

 

 

 

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată

A

IF

Ingineria sistemelor multimedia

A

IF

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată

A

IF

Mecatronică şi robotică Mecatronică

A

IF

Robotică

A

IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma

de

învă­ţământ

Condiţii de admitere

Criterii de departajare

la medii egale

 

Facultatea de Agricultură şi Horticultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agronomie

Agricultură

A

IF

 

Concurs de dosare.

Media examenului de bacalaureat – 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nota de la proba de ”Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.

 

2. Nota de la proba obligatorie a profilului la examenul de Bacalaureat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultură

AP

IFR

Montanologie

A

IF

Horticultură Horticultură

A

IF

Peisagistică

AP

IF

Silvicultură Silvicultură

A

IF

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A

IF

Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

IF

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

Biologie Biologie

A

IF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL de desfăşurare a

Concursului de Admitere,

studii universitare de licenţă, 2014-2015

– Sesiunea  IULIE 2014 –

 

Nr.

crt.

Facultatea

 

Perioada

de înscriere

Susţinerea probelor eliminatorii/ de aptitudini/

competenţă lingvistică

Perioada de des­fă­­­şu­ra­re a pro­be­lor de concurs

Afişare

 rezultate

Confirmare locuri,

depunere acte  în original

1 Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

 

15-25.07.

25.07.

26-30.07.

2 Educaţie Fizică şi Sport

Craiova

14-19.07

21, 22, 23.07

24.07.

     – Drobeta-Tr.Severin

14-23.07

24, 25, 26.07.

27.07.

3 Litere – Craiova şi CUDTS

– toate domeniile, cu excepţia domeniilor Muzică şi Teatru

21-26.07.

28.07.

29-31.07.

Litere – domeniul Muzică

21-24.07.

Etapa I-

eliminatorie

25.07.

Etapa a II-a

26.07.

28.07.

29-31.07.

Litere – domeniul  Teatru

21-24.07.

Etapa I-

eliminatorie

25.07.

Etapa a II-a

26.07.

28.07.

29-31.07.

  Litere – Pedagogia învăţă­mân­tului primar şi preşcolar

Craiova + Dr.Tr.Severin

21-25.07

Etapa I

eliminatorie

26.07.

28.07.

29-31.07.

4 Teologie Ortodoxă

 

7-23.07

24.07

25.07.

28.07.

29-30.07

5 Drept şi Ştiinţe Administrative

15-23.07

25.07.

26.07.

27-29.07.

6 Economie şi Administrarea Afacerilor

14-25 07.

26.07.

27.07.

28-30.07

7 Mecanică

14-26.07.

27.07.

28-30.07.

8 Inginerie Electrică

14-26.07.

26.07.

28-30.07.

9 Automatică, Calculatoare

şi Electronică

14-26.07.

26.07.

28-30.07.

10 Agricultură şi Horticultură

14-26.07.

27.07.

28-30.07.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

PROGRAMUL de desfăşurare a

Concursului de Admitere,

studii universitare de MASTER, 2014-2015

– Sesiunea  IULIE 2014 –

 

 

Nr.

crt.

Facultatea

 

Perioada

de înscriere

Susţinerea probelor eliminatorii/ de aptitudini

competenţă lingvistică

Perioada de des­fă­­­şu­ra­re a pro­be­lor de concurs

Afişare

 rezultate

Confirmare locuri,

depunere acte  în original

1 Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

8-17.09

19.09.

20.09.

22-24.09.

2 Educaţie Fizică şi Sport

Craiova

8-17.09

18, 19, 20.09

19, 20, 21.09

     – Drobeta-Tr.Severin
3 Litere

 

9-10.09

11.09.

12.09.

15-16.09.

4 Teologie Ortodoxă

 

01-11.09

12.09

15-19.09

5 Drept şi Ştiinţe Administrative

3-12.09.

15-17.09.

17-18.09.

19-24.09.

6 Economie şi Administrarea Afacerilor

21-26.07.

8-13.09.

14.09.

16.09.

ex.grilă  pt.     locurile de la buget

18.09

22-26.09

7 Mecanică

8-19.09.

20.09.

21.09.

21.09.

22-23.09.

8 Inginerie Electrică

15-21.09.

23.09.

23.09.

24-26.09.

9 Automatică, Calculatoare şi Electronică

8-19.09.

20-21.09.

22.09.

22-23.09.

10 Agricultură şi Horticultură

8-19.09.

22.09.

23.09.

23-24.09.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTIZAREa cifrEI de Şcolarizare,

Studii universitare de LICENŢĂ

anul I, anul universitar 2014 – 2015

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma

de

învăţă­mânt

Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul univ.

2014-2015

Buget

Taxă

Matematică

şi Ştiinţe ale Naturii

Informatică Informatică

IF

120

20

Matematică Matematica

IF

40

5

Matematică informatică

IF

Chimie Chimie

IF

55

5

Biochimie tehnologică

IF

Ştiinţa mediului Chimia mediului

IF

30

5

Fizica mediului

IF

Fizica Fizică

IF

55

5

Fizică informatică

IF

Fizică medicală

IF

Geografie Geografie

IF

56

94

Geografia turismului

IF

 

  TOTAL  facultate

356

134

Educaţie Fizică

şi Sport

 

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

IF

58

102

Educaţie fizică şi sportivă (Drobeta-Tr.Severin)
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială

IF

38

92

Kinetoterapie şi motricitate specială  (Drobeta-Tr.Severin)

IF

   

Total facultate

 

 

96

 

194

Litere Limbă şi literatură Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină

IF

165

230

Limba şi literatura ro­mâ­nă – o limbă şi lite­ratură modernă (en­gle­ză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

IF

Limba şi literatura ro­mână – o limbă şi lite­ratură modernă (en­gle­ză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

ID

Limba şi literatura ro­mână – O limbă şi lite­ratură modernă (fran­ceză, engleză)    (Drobeta-Tr. Severin)

IF

O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi literatură modernă (B) / Limba şi literatura latină

IF

Limbi moderne aplicate Traducere şi interpre­tare (engleză, franceză)

IF

20

20

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma

de

învăţă­mânt

Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul univ.

2014-2015

Buget

Taxă

  Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice

IF

62

78

  Jurnalism
  Muzică Interpretare muzicală – canto

IF

17

14

    Interpretare muzicală – instrumente

if

    Pedagogie muzicală

IF

  Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului (actorie)

 

IF

9

1

   

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţă­mân­tului primar şi preşcolar

IF

40

80

  Pedagogia învăţă­mân­tului primar şi preşcolar

(Drobeta-Tr.Severin)

  TOTAL  facultate

 

313

423

Teologie Ortodoxă Teologie Teologie ortodoxă pastorală

if

50

30

Arte vizuale Artă sacră

IF

11

9

 

  TOTAL  facultate

 

61

 

39

Drept şi Ştiinţe Sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drept Drept

IF

168

195

  Drept

IFR

Ştiinţe administrative Administraţie publică

IF

68

47

Administraţie publică (Dr-Tr.Severin)

IF

Istorie Istorie

IF

20

5

Filosofie Filosofie

IF

23

7

Relaţii inter­na­ţio­na­le şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene

IF

20

20

Asistenţă socială Asistenţa socială

IF

10

25

Sociologie Sociologie

IF

25

25

Ştiinţe politice Ştiinţe politice

IF

25

10

  TOTAL   facultate

 

359

334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de învă­ţământ

Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul univ.

2014-2015

Buget

Taxă

 

Economie şi Administrarea Afacerilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrarea afacerilor

 

Administrarea afacerilor

(Drobeta-Tr.Severin)

IF

58

132

Economia comerţului, turismu­lui şi serviciilor

(Drobeta-Tr.Severin)

IF

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

IF

Cibernetică, statisti­că şi informatică economică Informatică economică

IF

62

43

Statistică şi previziune economică

IF

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune

IF

80

175

Contabilitate şi informatică de gestiune

ID

Contabilitate şi infor­ma­­tică de gestiune (Drobeta-Tr.Severin)

IF

Marketing Marketing

IF

33

42

Economie şi afaceri

internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

IF

60

65

Economie şi afaceri internaţionale.(în limba engleză)

IF

Finanţe Finanţe şi bănci

IF

102

183

  Finanţe şi bănci

ID

  Finanţe şi bănci

(în limba engleză)

IF

  Finanţe şi bănci (Dr.-Tr.Severin)

IF

Management Management

IF

67

198

  Management

ID

  Management (Drobeta-Tr.Severin)

IF

 

 

TOTAL  facultate

 

 

462

 

838

 

 

 

Facultatea Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de învăţământ

Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul univ.

2014-2015

Buget

Taxă

Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere

IF

73

37

Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului

IF

39

21

Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor

(Drobeta-Tr. Severin)

IF

20

10

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediu­lui în industrie (Drobeta-Tr.Severin)

IF

20

30

Inginerie industrială Tehnologia cons­truc­ţiilor de maşini

IF

70

30

  Ingineria sudării  (Dr.-Tr. Severin)

IF

Inginerie marină şi navigaţie Navigaţie şi transport mari­tim şi fluvial (Drobeta-Tr.Severin)

IF

20

10

Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic

IF

45

55

Inginerie eco­no­mică indus­trială (Drobeta-Tr.Severin)

IF

Inginerie civilă Construcţii civile, industriale şi agricole

IF

28

32

  Total facultate

 

315

 

225

Inginerie Electrică Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie

IF

41

2

Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii de aviaţie

IF

27

3

Inginerie Electromecanică

IF

electrică Electromecanică

IFR

  Inginerie electrică şi calculatoare

IF

134

33

  Inginerie electrică şi calcu­­latoare (în limba franceză)

IF

  Sisteme electrice

IF

Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice

IF

56

2

  Termoenergetică

IF

Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică aplicată în inginerie electrică

IF

25

2

 

  TOTAL  facultate

 

283

42

Automatică, Calculatoare şi Electronică Calculatoare

şi teh­nologia informaţiei

Calculatoare

IF

100

20

Calculatoare (în lb.engleză)

IF

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată

IF

108

40

Ingineria sistemelor multimedia

IF

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată

IF

40

5

Mecatronică

şi robotică

Mecatronică

IF

43

30

Robotică

IF

 

  TOTAL  facultate

 

291

95

 

Facultatea Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Forma de învăţământ

Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul univ.

2014-2015

Buget

Taxă

Agricultură

         şi Horticultură

Agronomie Agricultură

IF

81

154

Agricultură

IFR

Montanologie

IF

Horticultură Horticultură

IF

52

43

Peisagistică

IF

Silvicultură Silvicultură

IF

25

25

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

IF

35

25

Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare

IF

56

54

Tehnologia prelucrării produselor agricole

IF

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru

IF

25

25

Biologie Biologie

IF

40

20

 

  TOTAL  facultate

 

314

346

 

 

  TOTAL UNIVERSITATE

 

 

2850

 

2670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                                                                                            

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE,

Studii universitare de MASTER

anul I, anul universitar 2014 – 2015

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii de master

Forma

de

învăţământ

Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul univ.

2014-2015

Buget

Taxă

Matematică

şi Ştiinţe ale Naturii

 

 

Chimie  

Chimia compuşilor biologic activi

IF

28

10

  Chimie aplicată

IF

Fizică Fizica materialelor

IF

30

5

  Fizică teoretică

IF

  Informatică Metode şi modele în inteligenţa artificială

IF

48

2

Matematică Matematici aplicate

IF

20

5

Ştiinţa mediului Calitatea mediului

IF

20

10

  Geografie Valorificarea şi protecţia resurselor din mediul geografic

IF

18

20

    TOTAL facultate

 

164

52

Educaţie Fizică

 şi Sport

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activitate motrică curriculară şi extracurriculară

IF

63

87

Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie

IF

Performanţă în sport

IF

    TOTAL facultate

 

63

87

Litere Filologie Limba engleză şi limba fran­ceză – traducere şi ter­mino­logie juridică europeană.

 

IF

175

75

Studii de limbă engleză şi literaturi anglo-ame­ricane

IF

Limbă franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon

IF

Studii de limba şi literatura română

IF

Paradigme ale comunicării organizaţionale

IF

Teatru şi artele spectacolului Arta actorului

IF

10

15

    TOTAL facultate

 

185

     90

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii de master

Forma

de

învăţământ

Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul univ.

2014-2015

Buget

Taxă

Drept şi Ştiinţe

Sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofie Filosofie contemporană

IF

17

      8

Sociologie Dezvoltare comunitară şi integrare europeană

IF

28

17

Ştiinţe politice Securitate naţională şi euroatlantică

IF

30

15

Istorie Românii în istoria Europei

IF

21

10

Drept Drept privat

IF

Dreptul afacerilor

IF

132

35

Drepturile omului

IF

Ştiinţe penale

IF

Integrare europeană

IF

Drept public

IF

Ştiinţe administra­tive Ştiinţe administrative

IF

46

10

    total  facultate

 

274

95

Teologie Ortodoxă Teologie Misiune şi pastoraţie

IF

25

25

    TOTAL facultate

 

25

25

Economie şi Administrarea Afacerilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatică economică Managementul afacerilor electronice

IF

20

30

Contabilitate Audit şi management financiar-contabil

IF

44

106

Contabilitate şi raportări finan­ciare conforme cu standardele internaţionale

IF

Management contabil, exper­ti­ză şi audit (Drobeta-Tr.Severin)

IF

Economie şi afaceri internaţionale Dezvoltare regională şi proiecte europene

IF

33

117

Economie  şi administrarea afa­cerilor internaţionale

(în limba engleză)

IF

Economie şi afaceri europene

IF

Finanţe Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor

IF

82

168

  Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor

IFR

  Finanţe şi administrarea afacerilor

IF

  Management financiar-bancar

IF

  Management financiar-bancar

IFR

  Finanţe aplicate (în limba engleză)

IF

  Strategii financiare ale com­pa­niei şi consultanţă fiscală (la Drobeta-Turnu Severin)

IF

 

 

 

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii de master

Forma

de

învăţământ

Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul univ.

2014-2015

Buget

Taxă

Economie şi Administrarea Afacerilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor şi antreprenoriat

IF

17

83

  Administrarea aface­rilor în turism, comerţ şi servicii (Dr.-Tr.Severin)

IF

Management Managementul afacerilor

IF

53

247

  Managementul afacerilor

IFR

  Managementul organizaţiilor publice

IF

  Managementul resurselor umane

IF

  Management competitiv şi performanţă

IF

  Managementul organizaţiei (Drobeta-Turnu Severin)

IF

Marketing Marketing şi comunicare în afaceri

IF

20

40

  Total facultate

 

269

791

Mecanică Ingineria autovehiculelor Concepţia şi proiectarea autovehiculelor moderne

IF

75

75

Optimizarea sistemelor de transport rutier

IF

Proiectare, fabricare şi dez­vol­tare în ingineria automo­bilelor (în lb. engleză – Automotive Engineering – Design, Manufacture and Deve­lopment)  (la Dr.-Turnu Severin)

IF

Ingineria materialelor Materiale avansate (Dr-Tr. Severin)

IF

50

Inginerie industrială Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice

IF

30

20

Inginerie mecanică Modelare şi simulare în ingineria mecanică

IF

50

Inginerie şi management Managementul producţiei şi logisticii

IF

75

75

Ingineria şi managementul calităţii

(la Dr.-Tr.Severin)

IF

Managementul sistemelor logistice

(Dr.-Turnu Severin)

IF

Ingineria  mediului Managementul mediului şi energie durabilă (la Dr.-Turnu Severin)

IF

20

30

    TOTAL facultate

 

200

300

Inginerie Electrică Inginerie aerospaţială Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială

IF

16

2

Inginerie electrică Calitatea energiei şi compa­tibilitate electromagnetică în sisteme electrice

IF

76

6

Inginerie electrică aplicată în pro­tecţia şi managementul mediului

IF

Sisteme electromecanice complexe

IF

Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate

IF

31

2

    TOTAL facultate

 

123

10

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii de master

Forma de

învăţământ

Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul univ.

2014-2015

Buget

Taxă

Automatică, Calculatoare

şi Electronică

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor

IF

70

20

Inginerie software

IF

Sisteme informatice pentru comerţ electronic (în limba engleză – Information Systems for e-Business)

IF

Ingineria sistemelor Automatica sistemelor complexe

IF

63

20

Tehnologii informatice în ingineria sistemelor

IF

Mecatronică şi robotică Sisteme de conducere în robotică

IF

27

13

    TOTAL facultate

 

160

53

Agricultură şi Horticultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agronomie Consultanţă şi management în agricultură

IF

77

73

Management în agroturism şi calitatea produselor agroalimentare

IF

Protecţia mediului în agricultură

IF

Biologie Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor

IF

20

30

Horticultură Management şi consultanţă în horticultură şi dezvolt. rurală

IF

27

73

Viticultură-Oenologie

IF

Ingineria mediului Managementul resurselor ecologice şi naturale

IF

17

33

Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare

IF

16

34

    TOTAL facultate

 

157

243

 

total universitate

 

 

1620

 

1746

 

 

 

 

 taxe universitatea din craiova UCV: Admitere 2014 la Universitatea din Craiova. Calendar, acte necesare, cifra de școlarizare, taxe poze