UCV: 50 de ani de învăţământ economic universitar

poza 4 UCV: 50 de ani de învăţământ economic universitar poze

 

Joi, 27 octombrie 2016, ora 16:00, va avea loc în Sala Albastră din Clădirea Centrală a Universității din Craiova, festivitatea prilejuită de sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova.

La acest eveniment deosebit vor participa cercetători şi cadre didactice de la mari universităţi europene din Marea Britanie, Germania, Italia, Grecia, dar şi membri marcanți ai instituţiilor româneşti de prestigiu în domeniu precum prof. univ. dr. Nicolae Istudor (Rector, Academia de Studii Economice București) şi prof. univ. dr. Gheorghe Zaman (Institutul de Economie Națională – Academia Română). Facultatea noastră este onorată să aibă ca oaspeţi, cu această ocazie, delegaţi din toată ţara, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Universitatea Româno-Americană.

sigla 50 de ani UCV: 50 de ani de învăţământ economic universitar poze

Alături la eveniment ne vor fi partenerii din mediul de afaceri: Ford România, Automobile Dacia S.A., BCR Craiova, BRD – GSG, S.C. Mercur S.A. Craiova, ELPRECO S.A. Craiova etc.

 

 

 

În data de 5 octombrie 1966, primii 166 de studenţi au alcătuit prima generaţie educată în domeniul ştiinţelor economice la Craiova, sub coordonarea prof. univ. dr. Constantin Botea, decanul facultăţii. Studenţii au fost înscrişi la forma de învăţământ de zi, la una dintre cele trei secţii (specializări): Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor; Contabilitate; Economia agriculturii.

Azi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor are 3.500 de studenţi şi 30 de programe de licenţă şi master. De asemenea,  rezultatele cercetării au fost publicate în cele mai importante reviste de specialitate.

 

Mai multe informaţii:  http://feaa.ucv.ro/jubileu/

 

Biroul de Presă al Universității din Craiova