Trei scenarii pentru Lunca Dunării, rezultatul colaborării româno-olandeze

olandezi aba jiu 1 picnik Trei scenarii pentru Lunca Dunării, rezultatul colaborării româno olandeze poze
Reprezentanţii ABA Jiu şi partenerii olandezi au prezentat concluziile proiectului pilot privind dezvoltarea Luncii Dunării, cu cele trei scenarii aplicabile în viitor.
Proiectul pilot “Dezvoltarea Luncii Dunarii” este rezultatul colaborarii romano-olandeze in domeniul gospodaririi apelor, fiind initiat de catre Ministerul Mediului si Padurilor, ANAR si ABA Jiu.
Bugetul proiectului este de 289 393 € (din care  231.514 € subventionati de organizatia Parteneri pentru Apa din Olanda) si se desfasoara in cursul anului 2011, in intervalul 01 ianuarie – 15 duecembrie.
Scopul proiectului este sprijinirea guvernului Romaniei pentru gasirea de solutii pentru refacerea luncii inundabile si a zonelor umede de-a lungul fluviului Dunarea, in raport cu gestionarea inundatiilor, ecologie si utilizarea terenului  intr-un mod durabil.
Dezvoltarea acestor zone se va face în conformitate cu politicile naționale (strategiile) și cu directivele europene. Abordarea olandeză va fi adaptată contextului din România. Aspectele cheie sunt reprezentate de o abordare integrată a proiectului (protejarea destinației zonelor și implicarea părților interesate) și de un proces transparent de luare a deciziilor. Prin această abordare se vor realiza planuri pentru proiecte de dezvoltare a luncilor, proiecte care au șanse foarte ridicate de a fi finanțate din fonduri europene.
Proiectul are 3 componente:
1. Procedura de luare a deciziilor
Procedura de luare a deciziilor va fi conform cu legislația și politicile din România și se va încadra în cadrul administrativ existent. Procedura va oferi răspunsuri explicite la întrebările: ce decizie trebuie luată – de către cine – când – și pe baza cărei informații? Procedura reprezintă o hartă pentru o abordare pas cu pas și este bazată pe un model olandez aplicat cu succes în proiecte și programe majore de infrastructură.
Cele mai importante beneficii ale adoptarii unei astfel de proceduri sunt:
• Consecventa in proiecte similare
• In timpul proiectului: eliminarea neintelegerilor in ceea ce priveste procesul – concentrare pe aspect importante
• Etapele si deciziile sunt clare pentru toate partile implicate
• Luarea deciilor este un proces transparent
2. Realizarea de scenarii tehnice posibile in zona pilot
În zona pilot Ghidici-Zăval, vor fi realizate o serie de alternative privind planurile de dezvoltare ale zonei.  Aceste planuri vor fi realizate în strânsă colaborare cu părțile interesate din zonă, atât instituții publice cât și instituții și persoane private. Dezvoltarea luncilor nu urmărește numai aspectele legate de protecție împotriva inundațiilor, ci ia în considerare și aspectele și interesele legate de agricultură și mediu, precum și interesele locale (public și privat). Studiile tehnice vor sta la baza realizării acestor planuri. Va fi realizată, deasemenea, o analiză preliminară a costurilor și a avizelor necesare. Planurile vor sta la baza realizării unei aplicații pentru fonduri europene pentru implementarea soluțiilor agreate.
3. Pregătirea finanțării pentru soluțiile găsite în zonele pilot
• Scanarea surselor de finantare existente
• Suport în definirea proiectelor viitoare și asistență tehnică
Beneficiile proiectului
• O abordare integrată și un cadru procedural conform cu directivele europene vor fi o bază solidă pentru realizarea unei aplicații de succes și obținerea de fonduri pentru proiecte de dezvoltare a luncilor.
• Cadrul procedural asigură un proces transparent de luare a deciziilor și crește eficiența în realizarea proiectelor similare.
• Abordarea integrată va avea ca efect susținerea planurilor de dezvoltare de către un număr cât mai mare de actori implicați și, în final, la un proiect mai eficient.
Scenariul 1: Întreţinerea situaţiei existente, cu costuri minime
dunare 1 Trei scenarii pentru Lunca Dunării, rezultatul colaborării româno olandeze poze
Scenariul 2: Spaţiu pentru râu, managementul durabil al naturii şi agriculturii
dunare 2 Trei scenarii pentru Lunca Dunării, rezultatul colaborării româno olandeze poze
Scenariul 3: Renaturarea luncii inundabile

dunare 3 Trei scenarii pentru Lunca Dunării, rezultatul colaborării româno olandeze poze