“Trans-FORMARE pentru o viaţă mai bună în mediul rural”

 poza proiect in mediul rural “Trans FORMARE pentru o viaţă mai bună în mediul rural” poze

Asociația Vasiliada, a Mitropoliei Olteniei, a început recrutarea și selecția grupului țintă în cadrul proiectului social “Trans-FORMARE pentru o viaţă mai bună în mediul rural”. Persoanele care vor constitui grupul țintă în cadrul proiectului vor beneficia de servicii de sprijin pentru facilitarea accesului pe piața muncii precum: informare și consiliere profesională, orientare şi mediere pe piaţa muncii, formare profesională în meseriile – îngrijitor bătrâni la domiciliu, lucrător în structuri pentru construcţii, frizer și brutar.

Proiectul vizează îmbunătatirea profilului profesional al persoanelor care trăiesc în mediul rural din județele Dolj și Gorj și va fi implementat exclusiv în urmatoarele localități din cele doua județe: Radovan, Lipovu, Cerăt, Giurgița, Urzicuta, Afumați, Siliștea Crucii, Cioroiași, Perișor, Vârvoru de Jos și Calopăr (Dolj) și Bâlteni, Plopșoru, Urdari, Negomir, Fărcășești (Gorj).

Persoanele interesate să participe la activitățile desfașurate în cadrul proiectului trebuie să fie persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă și să aibă domiciliul în localitățile menționate mai sus.

Cursurile de pregătire profesională sunt acreditate de Ministerul Muncii și sunt recunoscute la nivelul Uniunii Europene, oferind astfel posibilitatea beneficiarilor de a-și găsi mai ușor un loc de muncă.

Proiectul „Trans-FORMARE pentru o viaţă mai bună în mediul rural“ este implementat de Asociația „Vasiliada“ în parteneriat cu Asociatia „Mereu pentru Europa“ şi este finanțat în cadrul programului POSDRU 2017-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenție 5.2 – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale, în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi dezvoltarea forţei de muncă.