Tradem: Lansarea celui de-al treilea volum al Caietelor macedonskiene (coordonator: Ion Munteanu), cu ocazia împlinirii a 101 ani de la moartea poetului

caiete macedonskiene Tradem: Lansarea celui de al treilea volum al Caietelor macedonskiene (coordonator: Ion Munteanu), cu ocazia împlinirii a 101 ani de la moartea poetului poze

Consiliul judeţean Dolj şi Biblioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, în colaborare cu Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi Casa de cultură „Traian Demetrescu” organizează miercuri, 24 noiembrie 2021, ora 14, la statuia lui Alexandru Macedonski din Grădina Botanică, lansarea   celui de-al treilea volum al Caietelor macedonskiene (coordonator: Ion Munteanu), cu ocazia împlinirii a 101 ani de la moartea poetului.

Pe lângă alţi invitaţi, vor participa şi vor vorbi despre personalitatea marelui scriitor cu adânci rădăcini olteneşti şi despre valoarea operei macedonskiene următorii scriitori, prezenţi cu studii, eseuri şi poeme în cuprinsul volumului:DENISA CRĂCIUN, MARIA DINU, ILONA DUŢĂ, MARIA TRONEA, ANA OCOLEANU, GELA ENEA, ANA PARASCHIVESCU, NICULINA OPREA, ANCA ŞERBAN, ELENA BĂLĂŞANU, MIHAELA ALBU, TUDOR NEDELCEA, NICOLAE MARINESCU, NICOLAE OPREA, IOAN LASCU, IONEL BUŞE, TOMA GRIGORIE, PICU OCOLEANU, DUMITRU VELEA, MIHAI BARBU, ION MUNTEANU, JEAN DUMITRAŞCU, FLORIN LOGREŞTEANU, MARIAN BUŞE, GEORGE POPESCU, FLOREA MIU, NICOLAE FIRULEASA. Moderator: VALENTIN AJDER, directorul Editurii EIKON din Bucureşti.

***

Volumul III al Caietelormacedonskiene a fostalcătuit, înurmaorganizării la Craiova şiînsatulPometeşti, comunaGoieşti, judeţulDolj, înzilele de 28 şi 29 mai 2021, a celei de-a treiaediţii a FestivaluluiNaţional ,,AlexandruMacedonski”, din alocuţiunileparticipanţilor la evenimenteşi din eseurile, studiile, articolele, interviurile, poeziiletrimise ulterior de generoşiinoştricolaboratori, cărora le transmitem sincere felicitărişicaldemulţumiri! Ca şicelelaltedouă volume, publicateînanii 2019 şi 2020 la aceeaşiprestigioasăEditurăEikon, lucrarea de faţă se evidenţiazăprininformaţiiineditedespreviaţaşi opera mareluiscriitor, darşiprininterpretări diverse, îndrăzneţeşioriginale ale exegeţilor care semneazăaici, privindcreaţiilemacedonskieneşievenimenteleîn care poetul a fostimplicat de-a lungulexistenţei sale. Înbazaunoraprofundatecercetări, punereaîntr-o altălumină a împrejurărilorîn care Macedonski a publicatepigramaadresatăluiEminescu (deşi nu estenici o dovadăcărespectivaepigramă l-ar fi vizatpePoetulnaţional, presavremiiluând de bunăafirmaţiaunuipersonaj de o moralitateîndoielnică, aflatînslujbaunorinterese obscure, penumeGrigore Ventura, considerat de uniicercetători a fi şi ,,turnătorulluiEminescu”); descoperireaunornoişiimportantedovezi din presafranceză a vremii, a legăturilorpoetului cu mariocultişti, numiţi ,,misticişi magi aipoezieieuropene”, care i-au influenţatprofund opera, şifărăcunoaştereacăroraunelelucrărimacedonskiene (cum ar fi Thalassa) nu au fostşi nu suntînţelesecorect; prezentarealui ca devotatapărător al drepturilorevreilor, într-o perioadăîn care aceştiaerauprigoniţiînRomânia etc. suntdoarcâtevasubiecteincitante ale volumului, aduseînatenţiacititorilor de cătreoneşticomentatorimacedonskieni din ţarăşi din Franţa.

Am ales (din motive obiective) săorganizămacesteveniment cultural la frumoasastatuie a scriitoruluiAlexandruMacedonski(recuperată din braţeleîntunericului, eafiindpierdutătimp de şapteanişiregăsită recent, spre a fi reamplasată,prinimplicareaexemplară aconduceriiPrimărieimunicipiului Craiova, înGrădinaBotanică, înlunamai a acestui an), încercândsă-iieşimînîntâmpinarepoetului,spre a-iîmpliniprofeţia din Epigraf:

 

,,Dar când patru generații peste moartea mea vor trece,
Când voi fi de-un veac aproape oase și cenușă rece,
Va suna și pentru mine al dreptății ceas deplin,
Ș-al meu nume, printre veacuri, înălțându-se senin,
Va-nfiera ca o stigmată neghiobia dușmănească,
Cât vor fi în lume inimi și o limbă românească”.

Participarea este liberă, eventual cu o roză pentru poetul rozelor ce mor, şi cu obligaţia respectării regulilor impuse de pandemie.