TNC: EUROPA CREATIVĂ 2014-2020 – SUBPROGRAMUL CULTURA

EUROPA CREATIVĂ 2014-2020 – SUBPROGRAMUL CULTURA

PROIECTE DE COOPERARE ALE SECTOARELOR CULTURALE ȘI CREATIVE

 

 

Craiova, Teatrul Național „Marin Sorescu”

(strada Alexandru Ioan Cuza nr. 11)

31 martie 2015

 

 

 

Biroul Europa Creativă România, în colaborare cu Teatrul Național „Marin Sorescu”, organizează la Craiova, în data de 31 martie 2015, un eveniment dedicat operatorilor din sectoarele culturale și creative care vor să acceseze anul acesta finanțările Programului Europa Creativă pentru proiecte de cooperare culturală.

 

Evenimentul este format din două părți: o informare generală despre liniile de finanțare ale programului și un atelier de lucru dedicat exclusiv operatorilor care au idei de proiecte de cooperare europeană și completează integral formularul de înscriere.

 

Participarea este gratuită. Cei interesați sunt rugați să transmită formularul de înscriere completat prin e-mail la adresa cultura@europa-creativa.eu până cel târziu în data de 25 martie.

 

Persoana de contact pentru detalii: Bianca Floarea, coordonator Subprogramul Cultura.

 

 

Europa Creativă 2014 – 2020 este programul de finanțare al UE dedicat operatorilor din sectoarele culturale și creative cu minimum doi ani de existență juridică. Europa Creativă are trei subprograme: MEDIA, Cultura și o componentă transsectorială dedicată garantării creditelor bancare și cooperării în domeniul politicilor culturale. Subprogramul Cultura sprijină proiectele de cooperare între minimum trei țări, traducerile din literatura europeană, platformele europene care sprijină mobilitatea și promovarea creatorilor și rețelele europene care contribuie la profesionalizarea operatorilor din sectoarele culturale și creative.

 

Programul este gestionat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații și asistență tehnică gratuite operatorilor care doresc să-l acceseze.

 

Mai multe informații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPA CREATIVĂ – SUBPROGRAMUL CULTURA

PROIECTE DE COOPERARE ALE SECTOARELOR CULTURALE ȘI CREATIVE

 

Craiova, Teatrul Național „Marin Sorescu”

(strada Alexandru Ioan Cuza nr. 11)

31 martie 2015

 

 

Agenda evenimentului

 

 

 

Partea I: Sesiune de informare generală (9:30 – 11:30)

 

9:00 – 09:30 – ­­Înregistrarea participanților

 

9:30 – 11:30 

  • Introducere în Programul Europa Creativă: obiective și priorități strategice; componente de finanțare (proiecte de cooperare europeană, platforme și rețele, traduceri literare)
  • Componenta Proiecte de cooperare europeană – cerințe specifice de participare, recomandări pentru construirea unei aplicații de succes
  • Creșterea capacității de accesare a fondurilor europene – studii de caz

 

Fiecare prezentare din agendă include și o sesiune de întrebări și răspunsuri.

 

 

11:30 – 12:00 – Pauză

 

 

Partea a II-a: Atelier de lucru (12:00 – 14:00)

 

Atelierul de lucru este dedicat exclusiv operatorilor care se înscriu cu idei de proiecte de cooperare europeană și completează partea a doua a formularului de înregistrare până în 25 martie.

 

Atelierul va cuprinde:

  • recomandări general valabile
  • abordări individuale ale proiectelor participanților
  • stabilirea pașilor următori pentru fiecare proiect

 

Detalii despre componenta Proiecte de cooperare din Programul Europa Creativă găsiți pe website-ul nostru, www.europa.creativa.eu/cultura, la secțiunea „Linii de finanțare Cultura – Proiecte de cooperare”.