Teren pentru comuna Celaru de la ADS

m comisie fond funciar Teren pentru comuna Celaru de la ADS poze

Comisia Locală Celaru va prelua 231,58 ha teren arabil de la ADS Dolj în urma unei decizii a comisiei judeţene de fond funciar.  Potrivit unui comunicat al Prefecturii Dolj, suprafaţa va fi atribuită unui număr de 30 de persoane din comuna Celaru, aceştia urmând să primească maximum câte 50 de hectare. Terenul pus la dispoziţie de ADS Dolj se află situat pe raza comunei Măceşu de Jos.

“Astăzi, 14.05.2010,  a avut loc la Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj şedinţa Comisiei Judeţene de Stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
Pe ordinea de zi s-a aflat şi propunerea Comisiei Locale Celaru şi Agenţiei Domeniilor Statului Dolj referitoare la revalidarea Anexei 30 la Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
Anexa 30 cuprinde persoanele fizice cărora li se reconstituie drepturile de proprietate pentru terenurile agricole, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, pe terenuri care se află în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului Dolj. La Celaru, suprafaţa totală a terenurilor agricole care vor fi reconstituite foştilor proprietari este de de 231,58 ha.
Propunerea a fost admisă, terenul în suprafaţa de 231,58 ha  urmând a fi preluat din domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului Dolj şi pus la dispoziţia Comisiei Locale Celaru pentru punerea în posesia persoanelor îndreptăţite, al căror drept de proprietate a fost stabilit prin hotărâri judecătoreşti. Agenţia Domeniilor Statului Dolj precizează că terenul în cauză se află pe teritoriul administrativ al comunei Goicea, deţinut în prezent de SC Agroindustriala Măceşu de Jos.
În perioada imediat următoare, Agenţia Domeniilor Statului Dolj va delimita acest teren conform procedurilor prevăzute de HG nr. 890/2005”, precizează comunicatul Prefecturii Dolj.