Vor fi premiaţi elevii care au obţinut performanţe deosebite la etapa naţională a Olimpiadei de Informatică Archive