verifică Archive

  •     Începând cu această săptămână, Administraţia Bazinală de Apă Jiu, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj va  demara acţiunea comună de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele

    A.B.A Jiu verifică primarii la “curăţenie”

        Începând cu această săptămână, Administraţia Bazinală de Apă Jiu, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj va  demara acţiunea comună de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele

    Continue Reading...