Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 18 decembrie 2019 Archive