Platforma de programare realizează notificarea persoanelor prin respectarea categoriei de populație prioritară stabilită prin Strategia de vaccinare Archive