pentru proprietarii imobilelor din zece unități administrativ – teritoriale (UAT) din județul Dolj Archive