pentru proprietarii imobilelor din 11 unități administrativ- teritoriale (UAT) din județul Dolj Archive