pentru măsura M4/3A din Strategiei de Dezvoltare Locală Archive