pentru măsura M2/1A „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative” Archive