Mesajul transmis de către prefectului judeţului Dolj Archive