Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj organizează o ceremonie militar – religioasă dedicată celebrării ZILEI VICTORIEI REVOLUŢIEI ROMÂNE ŞI A LIBERTĂŢII Archive